CCOO demana mesures justes a les Autoritats pesqueres espanyoles davant la imminent entrada en vigor del nou Pla de Gestió Sostenible per a la pesca de la sardina

La reducció de la pesca del “petit peix”, especialment, de la sardina, forma part del Pla que protegeix la regeneració d’aquestes espècies, sense tenir en compte el que suposa a nivell laboral de la comunitat pesquera: deixar de treballar durant 4 mesos, sense mesures pal·liatives de cap mena. CCOO està a favor de la sostenibilitat de la mar, però exigeix que es proposin altres mesures i subvencions econòmiques per als pescadors i armadors per a poder suportar el període de veda necessari. Demanem a les administracions pesqueres que adoptin mesures equilibrades que secundin per igual les tres dimensions de la Política Pesquera Comuna de la UE: mediambiental, social i econòmica.

Un enfocament específic, just i equilibrat que protegeixi el sector pesquer del Mediterrani davant la imminent entrada en vigor el pròxim 1 d’octubre del nou pla de gestió sostenible per a la pesca de cèrcol al Mediterrani espanyol. CCOO demanda diàleg social perquè ens expliquin amb el nou pla “Quin futur hi ha per als pescadors al Mediterrani?”

La reunió que proposem a representants de les administracions pesqueres ha d’estendre’s a les organitzacions de les federacions de Confraries de Pescadors Nacional, a les OPP´s i altres parts interessades per a debatre els desafiaments reals als quals s’enfronten els pescadors en el Mediterrani i trobar junts possibles solucions als problemes existents en el sector.

CCOO subratlla que “les administracions pesqueres haurien de preocupar-se més pel futur dels pescadors i les comunitats costaneres del Mediterrani. També a millorar la coordinació entre elles i els diferents departaments de la SG Pesca, d’Ocupació i Medi Ambient involucrades en la presa de decisions que afecten el sector pesquer al Mediterrani, una necessitat i una condició “per a tenir un enfocament més holístic a l’hora d’identificar les causes correctes dels problemes i implementar les solucions més adequades i equilibrades.

El sector pesquer ha experimentat canvis dramàtics després de les repetitives polítiques de la UE per a reduir l’esforç pesquer, sent el Mediterrani el més afectat negativament. El nombre d’empreses, vaixells i pescadors ha disminuït significativament. Cada vegada més pescadors lluiten per veure una perspectiva per a ells. A més, l’atractiu del sector per als treballadors joves és mínim, la qual cosa afegeix un greu problema demogràfic a la situació general.

Els pescadors de tota Europa són conscients de la necessitat de pescar de manera responsable per a garantir un futur per al sector. No obstant això, el sector pesquer sembla ser l’únic que paga el preu, ja que sovint s’ignoren les conseqüències negatives sobre ell i de les altres activitats humanes exògenes de l’activitat de la pesca que incideixen sobre les poblacions de peixos. A més, el fet que la zona de la mar Mediterrània es comparteixi amb tercers països, però no tots apliquin les mateixes mesures, crea desequilibris i es converteix cada vegada més en un obstacle per a aconseguir un sector pesquer sostenible.

Des de CCOO “Sempre hem estat i estem disposats a mantenir un diàleg sobre les implicacions socioeconòmiques de la gestió pesquera, però com es va demostrar durant molt de temps les administracions tenen un llarg camí per recórrer per a abordar adequadament la dimensió social de la pesca”.

El punt de partida de les reunions sobre el futur del sector pesquer ha de pivotar en l’assessorament i basat en una anàlisi de l’impacte socioeconòmic dels plans de gestió del Mediterrani. Perquè el nombre de captures ha disminuït i els indicadors socioeconòmics generals s’han vist molt afectats. Malgrat aquests sacrificis, algunes poblacions de peixos no s’han recuperat com s’esperava.

CCOO en el sector pesquer fa anys que subratllen la preocupant situació i demanant repetidament mesures adequades per a revertir les tendències negatives.