CCOO convoca vaga indefinida a partir del 15 de gener al centre del 112 a Barcelona que gestiona les trucades d’emergència de Catalunya

El malestar de la plantilla del 112 per la deficient gestió de l’empresa SERVEO, en subcontractació amb la Generalitat de Catalunya, i a les portes d’una imminent pròrroga del contracte, ens porta a convocar vaga indefinida a partir del 15 de gener. També convoquem una concentració davant del departament d’interior a les 12 del matí al carrer diputació 355 de Barcelona.

El centre del 112 de Zona Franca (Barcelona) declara vaga de tots els dies, quedant els dos centres que gestionen les trucades d’emergència de Catalunya en vaga, ja que el centre de Reus ja la va iniciar  l’agost del 2023.

Denunciem, entre altres coses, la precarietat laboral i la rotació constant de personal, casos d’assetjament sense resoldre, deficiències greus en l’estructura del servei que implica sobrecàrrega i que són impròpies d’un centre d’emergències del qual depèn la seguretat de la ciutadania.

El 112 d’Emergències de Catalunya va estar en vaga vuit mesos, des de l’agost de 2020 fins al març de 2021. Una de les principals motivacions d’aquesta situació és l’incompliment d’alguns terminis dels acords que van motivar la desconvocatoria d’aquella vaga, com és solucionar la falta de personal en períodes vacacionals, els quals provoquen una greu deficiència de gestió en un servei essencial. A més, continuem exigint millores d’estructura i salaris que s’han estat reclamant a l’empresa sense èxit.

La falta de voluntat de l’empresa subcontractada per l’administració obliga una vegada més al 112 de Catalunya a emprendre el camí de la vaga per aconseguir resoldre una situació de precarietat laboral que dignifiqui la professió i es vegi reflectit en l’atenció al ciutadà.

Fins a arribar a un servei d’emergències 112 digne i professional per a Catalunya i a un acord entre SERVEO i els dos centres 112, la vaga romandrà indefinida fins que es compleixen les demandes de la plantilla.