CCOO considera que FGC incompleix el conveni col·lectiu

FGC vol contractar personal temporal amb unes condicions inferiors a les que corresponen al lloc de treball, salari més baix i sense generar antiguitat.

Quan l’empresa va convocar en oferta pública nous agents d’estació per accedir a la borsa de treball, ho va fer amb unes condicions. Ara, a tots aquests aspirants que han superat tots els processos de selecció, el curs de formació i les pràctiques específiques per a l’especialitat d’agent d’estació els comuniquen que a la nòmina cobraran uns 600 € menys respecte altres empleats que realitzen les mateixes funcions.

Al conveni col·lectiu d’FGC, que es va signar per la major part de la representació dels treballadors i treballadores el passat any, hi ha una descripció dels diferents grups professionals i les tasques típiques que duen a terme. Els agents d’estació estan distribuïts entre els grups professionals 3 i 4, segons els criteris de classificació. La tasca que han de dur a terme aquests nous treballadors i treballadores està descrita en el grup professional 3 del conveni, i des que va sorgir la necessitat de fer aquesta feina, l’han estat fent treballadors i treballadores del grup 3. L’empresa, però, vol contractar aquestes persones com a grup professional 2, que és una categoria inferior. Així, no només es perpetua la precarietat laboral amb els contractes temporals massius, sinó amb una reducció dels salaris, amb la qual cosa s’incompleix el conveni col·lectiu.

Fa sis anys es va acordar un nou model d’organització que incorporava un grup de contractació temporal per donar resposta a les necessitats eventuals del servei. Darrerament, l’empresa està utilitzant aquest grup per mantenir una part de la plantilla en un estat de temporalitat, quan en realitat la necessita estructuralment. El que no es pot permetre es una precarització d’aquest grup de manera unilateral, sense consultar amb la representació dels treballadors i treballadores i a pocs dies de signar el contracte laboral amb aquest col·lectiu.

CCOO, a través del seu servei jurídic, prendrà les mesures oportunes perquè aquesta situació no quedi impune.