CCOO analitza el resultat de la Mesa de Diàleg Social de Funció Pública

Després de dos dies de negociacions, el Govern ha traslladat una proposta definitiva a les organitzacions sindicals. Aquesta nova proposta inclou un bloc salarial i un altre de millora de condicions laborals que hem anat reivindicant històricament.

En matèria salarial

L’Acord inclouria els anys 2022, 2023 i 2024, tal com hem reivindicat, i representa un increment acumulat del 9,80% desglossada de la següent manera:

 • El 2022 es tancaria amb un increment salarial del 3,5% afegint, al 2% recollit en els PGE 2022, un 1,5%, que es pagarà amb una sola paga compensatòria abans de cap d’any.
 • En el 2023 seria del 2,5% amb una clàusula salarial del 0,5% si l’increment retributiu del 2022 i el 2023 hagués quedat per sota de l’IPC harmonitzat d’aquests dos anys, més un 0,5% addicional en el cas d’aconseguir un determinat increment del PIB nominal.
 • En el 2024 seria del 2%, afegint un 0,5% més si l’increment retributiu dels tres anys fos inferior a l’IPC acumulat.La resta de matèries que s’inclouen en la proposta i que afecten el conjunt d’AAPP, inclòs el sector públic empresarial, són les següents:

 • Eliminació de la limitació que impedeix la implantació plena de les 35 hores setmanals.
 • Plena aplicació de la classificació professional de l’article 76 del TREBEP
  Aplicació de la classificació professional adaptada a les noves titulacions (grup B).
 • Derogació de les retallades del Reial decret llei 20/2012.
  Jubilació anticipada.
 • Taxa Reposició.
 • Implementació de les mesures d’igualtat.
 • Negociació sindical de la digitalització i modernització de les administracions públiques.
 • Negociació de l’atracció i retenció del talent en les AAPP.Respecte a l’Administració General de l’Estat:

 • Posada en marxa efectiva del teletreball.
 • Negociació del contingut de la Llei de Funció Pública AGE.
 • Retribucions i negociació col·lectiva per al personal del Servei Exterior.
 • Revisió del model de centres penitenciaris i RPT.
 • Revisió de les despeses de desplaçament.Per a vigilar el compliment del possible acord, es crearà una comissió de seguiment.

En aquests moments, CCOO portarà als seus òrgans de direcció la proposta del Govern per a prendre la nostra decisió de signar o no l’acord plantejat.

En qualsevol cas, aquest seria un primer bloc de matèries que s’implementaran de manera immediata, però sense tancar la negociació de la resta de matèries que hem demandat.