Acord del grup de treball sobre serveis d’atenció al públic i mediació en els museus i centres culturals que depenen de l’Institut de Cultura de Barcelona

Document de l’acord del passat 27 d’abril de 2018