Acord a Teifer i finalització de la vaga

Després de 8 dies de vaga, el dimarts 23 de gener la plantilla de Teifer va arribar a un acord amb l’empresa que els va permetre desconvocar la vaga que havien iniciat el 15 de gener.

A l’acord s’hi ha arribat a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya, a Lleida, després de més de tres hores de negociació. Finalment, l’empresa ha accedit al pagament del 14 % d’augment salarial en els conceptes recollits en el conveni d’empresa per a tota la plantilla, i per a aquelles persones que tinguin una antiguitat inferior a 3 anys, a part de l’augment del 14 %, també percebran un 5 % addicional per apropar l’equiparació salarial entre les persones amb més antiguitat i els que en tenen menys.

Per altra banda, s’ha arribat a l’acord d’incloure el 40 %  dels incentius que fins ara no cotitzaven en complements cotitzables. La resta d’incentius no inclosos en aquest 40 % properament es negociarà amb la representació de la plantilla com anar-los incloent gradualment.

Finalment, l’empresa pagarà els endarreriments corresponent a l’any 2023 dels conceptes variables inclosos en el pacte d’empresa, entre els quals la càrrega i descàrrega, l’enganxament de remolcs o els incentius per volum de feina. 

CCOO valorem positivament l’acord perquè apropa a l’equiparació total els salaris de les persones que treballen a Teifer alhora que s’augmenta significativament la cotització de totes les persones treballadores d’aquesta empresa i que a la llarga aportarà unes millors prestacions d’incapacitat laboral o de jubilació.