Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2023

A la fitxa sindical elaborada pel sector d’administració local ens podem informar respecte dels següents punts:

– Increments salarials

– Oferta pública d’ocupació per al 2023

– Sectors prioritaris

– Càlcul de la taxa de reposició