3 de desembre, Dia Mundial de les Persones amb Diversitat Funcional Fitxa sindical número 14 (3 de desembre del 2021)

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, signada a Nova York el 13 de desembre del 2006 i ratificada per l’Estat espanyol el 23 de novembre del 2007, configura la discapacitat com la circumstància personal i l’ecosistema social resultant de la interacció del fet diferencial d’algunes persones amb un entorn inadequat, per excloent, en tant que establert segons el paràmetre de persona «normal». En aquest sentit, una societat oberta i inclusiva ha de modificar aquest entorn solidàriament per acollir les persones amb discapacitat com a elements enriquidors que eixamplen la humanitat i hi afegeixen valor i ha de fer-ho prenent en consideració la pròpia intervenció de les persones amb capacitats diferenciades.

S’entén per igualtat d’oportunitats l’absència de qualsevol discriminació, directa o indirecta, per motiu de o sobre la base de discapacitat, inclosa qualsevol distinció, exclusió o restricció que tingui el propòsit o l’efecte d’obstaculitzar o deixar sense efecte el reconeixement, gaudi o exercici en igualtat de condicions per les persones amb discapacitat, de tots els drets humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, civil o d’altra mena. Així mateix, s’entén per igualtat d’oportunitats l’adopció de mesures d’acció positiva orientades a evitar o compensar els desavantatges d’una persona amb discapacitat per participar plenament en la vida política, econòmica, cultural i social.

CAL SABER QUE:

Qualsevol empresa de més de 50 treballadors i treballadores està obligada a comptar amb un 2 % de persones amb discapacitat o adoptar mesures alternatives.