Carretera

Carretera Amb Nuvols

El sector de carretera agrupa els afiliats i afiliades al sindicat ocupats als subsectors d’activitat que tenen una relació directa o indirecta amb el transport per carretera i activitats annexes.

  • Mercaderies
  • Viatgers i viatgeres
  • Transports de Barcelona
  • Ambulàncies
  • Autopistes
  • Aparcaments
  • Taxi
  • Autònoms i autònomes de carretera
  • Aturats i aturades de carretera
  • Jubilats i jubilades 

Ens trobem en un sector atomitzat, amb moltes petites i mitjanes empreses privades disseminades per tot el territori i on la participació d’autònoms distorsiona la realitat laboral en el nombre d’empreses i persones que hi treballen.

Actualitat sobre el sector