Normes del 12è Congrés de CCOO de Catalunya

El Consell Nacional de la CS de la CONC en la seva reunió del 30 de setembre del 2020 aprova les Normes del 12è Congrés i, en reunió extraordinària del 5 de novembre del 2020, modifica algun punt del seu articulat, per tal d’adequar-lo a la situació de crisi sanitària.

En aquestes normes es regula el marc normatiu del desenvolupament del congrés, que se celebrarà els dies 21, 22 i 23 de maig del 2021.

Als seus criteris bàsics s’han d’ajustar també els congressos de les organitzacions confederades que s’han de realitzar en el proper procés congressual.

L’ordenació del debat i l’elecció de delegats i delegades de totes les organitzacions de la CS de la CONC que participaran en el 12è Congrés de la CS de la CONC comencen amb les assemblees i les conferències de nivell I, on participa el conjunt de l’afiliació i que han de tenir lloc del 9 de desembre del 2020 al 27 de febrer del 2021.

 

Feu clic per descarregar-vos:

 

Si sou afiliats o afiliades a CCOO de Catalunya podeu fer esmenes i aportacions a aquests documents a través de l’app del 12è Congrés.