Rodalies de Lleida: un tren per a la classe treballadora

En aquest document es recull l’anàlisi que ha fet CCOO de Lleida de la situació actual de la xarxa ferroviària a Lleida i rodalies i la proposta que fa el sindicat  de creació i posada en funcionament de les Rodalies de Lleida.

A l’àrea d’influència de la ciutat de Lleida hi ha en l’actualitat una xarxa ferroviària convencional molt àmplia, en la majoria dels casos infrautilitzada i que no cobreix les necessitats de mobilitat de la població, que es van incrementant progressivament.

Lleida, a diferència de Barcelona, Tarragona i Girona, no disposa d’un nucli de serveis de rodalies i únicament es presten molt pocs serveis de mitjana distància entre Lleida-Barcelona (vies Manresa R12, Valls R13 i Reus R14), inclosos a Rodalies de Catalunya i operats per Renfe; Lleida-Saragossa, inclòs a mitjana distància i també operat per Renfe, i Lleida – la Pobla de Segur, operat per FGC.

La titularitat de les infraestructures correspon a Adif, que depèn del Ministeri de Foment, excepte en el cas de la línia de Lleida – la Pobla de Segur, que correspon a FGC, que depèn de la Generalitat de Catalunya.

Amb la posada en servei de les línies d’alta velocitat entre Lleida, Barcelona, Saragossa i Madrid s’ha incrementat notablement el nombre de viatgers que utilitzen els AVE i els Avant, i queden relegats a un segon terme, per falta d’inversions, els serveis de Rodalies de Catalunya de la xarxa convencional que tenen com a origen o destinació Lleida, excepte la línia de Lleida – la Pobla de Segur de FGC, on sí que s’han realitzat en els últims anys importants inversions tant en les infraestructures com en l’adquisició de nous vehicles.

De les inversions promeses per l’Administració en el Pla de rodalies 2008-2015, de 4.000 milions d’euros no se n’ha materialitzat més que el 12%.

Des del gener del 2010 la Generalitat de Catalunya té transferides les rodalies. Les competències es concreten en la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació, la inspecció dels serveis, les activitats i la política tarifària. Des l’1 de gener del 2011 també té transferits en condicions similars els trens de mitjana distància que circulen per la xarxa convencional. La Generalitat és la titular dels serveis, en defineix les característiques, les freqüències, els horaris, la qualitat, les tarifes… i contracta la seva realització amb l’operador ferroviari, en aquest cas Renfe Operadora.