Informe del 8 de Març, 2021. Situació de les dones al món laboral a Lleida

Cada any al voltant del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, CCOO de Lleida elabora un informe sobre situació laboral i salarial de les dones a la nostra demarcació, amb les últimes dades publicades per diversos organismes oficials (Agència Tributària, EPA…). Aquí podeu trobar el del 2021.

A la demarcació de Lleida, al 2020, les dones de més de 16 anys són el 49,3 % de la població total, igual que al 2019, però, en canvi, són el 45,8 % de la població activa, que és un 1 punt menys que al mateix període del 2019.

Amb les mateixes dades, les dones representen el 46,5 % de la població ocupada, 1 punt més que al mateix període del 2019; això últim és conseqüència de la important davallada del nombre d’homes ocupats, que han incrementat el percentatge de població a l’atur, i no pel creixement del nombre de dones ocupades. Al 4t trimestre del 2020 les dones són el 39,6 % de la població aturada quan al mateix període del 2019 representaven el 57,5 %.

Mentre, respecte de la població inactiva, les dones representen el 55,2 % del total del 4t trimestre del 2020 quan amb les dades del 2019 suposaven el 54 %.