L’energia és una necessitat. Campanya de recollida de signatures

L’energia és una necessitat. És el teu dret

La impossibilitat per part de les llars de fer front al pagament dels subministraments energètics, “electricitat i gas fonamentalment”, o haver de destinar un percentatge desproporcionat dels ingressos per  pagar aquests subministraments, és el que es denomina pobresa energètica. Encara que el Govern ha posat en marxa mesures per millorar la situació, la pandèmia de la COVID i l’augment disparat dels preus de l’energia en aquests mesos s’ha agreujat encara més aquesta situació.

CCOO exigeix:

  • Revisar els criteris d’accés al bo social perquè cobreixi més col·lectius en situació de pobresa energètica.
  • Simplificar la feina burocràtica i facilitar les gestions per poder acollir-se al  bo social.
  • Crear oficines municipals d’assessorament energètic per orientar els consumidors en l’accés al bo social, i a subvencions per a la rehabilitació energètica dels seus habitatges, i sobre mesures d’eficiència energètica i de canvis en la factura elèctrica.
  • Prolongar la prohibició de talls de subministrament per impagament als consumidors vulnerables.
  • Subvenció completa per als consumidors vulnerables de mesures de rehabilitació energètica dels seus habitatges o de sistemes d’autoconsum fotovoltaic.
  • Reforma del sistema de formació de preus del mercat de l’electricitat, per a eliminar els sobrebeneficis de les companyies elèctriques.
  • Més control públic d’algunes de les activitats empresarials en el sistema elèctric.


Els pensionistes de CCOO continuarem denunciant els continus increments de les tarifes d’electricitat i gas, que beneficien extraordinàriament les grans empreses energètiques, però condueixen a l’empobriment d’una part important dels pensionistes, jubilats i treballadors.

Exigim al Govern mesures per garantir el subministrament d’electricitat i gas a totes les llars.

Telèfon de contacte : 902 102 305

Pots donar suport a la campanya de la Federació de Pensionistes de CCOO SIGNANT EN LÍNIA des d’aquest enllaç: https://pensionistas.ccoo.es/Recogida_de_firmas_contra_la_pobreza_energetica

o també recollint firmes en el full : HOJA DE RECOGIDA DE FIRMAS. Campaña Pobreza Energética

S’han editat també :

Full volant

 Tríptic