“El treball de CCOO de Lleida, vital per a la implantació de les Rodalies de Lleida”

Article d’Alberto Puivecino, secretari de Sostenibilitat, Medi Ambient i Mobilitat  de CCOO de Lleida

El 8 de febrer del 2024, és un dia important per a la mobilitat a les terres de Lleida, ja que des d’aquest dijous s’ha posat en funcionament la nova línia de Rodalies RL3 entre Lleida i Cervera amb 10 trens per sentit, i seria important valorar la feina constant del sindicat durant 6 anys perquè ara sigui una realitat.

Fins ara, l’oferta de serveis de rodalies, operada per Renfe a l’àrea d’influència de Lleida, era paupèrrima. Únicament 22 trens dels aproximadament 1.000 que circulaven diàriament a Rodalies de Catalunya prestaven servei a la província de Lleida. A diferència de la resta de capitals de Catalunya, Lleida era l’única que no disposava de nucli de rodalies.

Aquesta situació és la que va dur l’equip de treball del sector ferroviari de CCOO que comptava amb els coneixements tècnics a totes les àrees d’actuació (infraestructures, circulació, estacions, trens…) a elaborar, el 2017, l’estudi complet per a la creació de les Rodalies de Lleida. Estudi que tenia en compte tots els aspectes necessaris per a la seva implantació, així com diverses propostes d’horaris concrets, coordinats entre si i amb els trens d’alta velocitat, per a cadascuna de les 4 línies de rodalies proposades per a Lleida.

Aquest estudi de CCOO es va convertir en el projecte de referència de totes les institucions i entitats del territori, es va aprovar tant a l’Ajuntament de Lleida com a la Diputació de Lleida, i comptava amb el suport de tots els ajuntaments del territori implicats. Es va presentar al Parlament de Catalunya, on es van aprovar sengles mocions que instaven el Govern de la Generalitat a la implantació completa de l’estudi.

El 2020 el Govern de la Generalitat va presentar el Pla de Rodalies de Lleida. En aquest pla es complimentava tot el que li havíem sol·licitat per a la línia Lleida – Balaguer – la Pobla operada per FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). I per a la línia Lleida-Cervera-Manresa preveia el que reflecteix l’estudi de CCOO, i n’establia com a operador FGC quan disposés del personal i dels trens. Aquest pla només fixava l’increment d’un sol tren a la línia Lleida-Montblanc, i no preveia cap increment de servei a la línia Lleida-Montsó.

Tampoc s’entenia que la posada en servei prevista per la línia Lleida-Cervera no es realitzés immediatament. Si la posada en marxa es dilatava en el temps es condemnava novament el territori a no disposar d’uns serveis ferroviaris que hauria d’haver tingut des de feia molt de temps.

Finalment, el Departament de Territori va assolir totes les propostes del sindicat per a la Línia Lleida-Cervera-Manresa i, al desembre del 2023, la consellera de Territori va aconseguir acordar amb el Ministeri de Transport la implantació dels nous trens.

El fet de disposar ara de 10 trens per sentit, que s’incrementaran en 2 més a mitjans d’aquest any, juntament amb els serveis de bus i ExpresCat que ja hi ha, conformarà una oferta de 22 freqüències per sentit en transport públic, que sí que suposen una alternativa real a la utilització del vehicle privat, tant en serveis com en preu.

Aquest és el model que volem per a la resta de línies proposades a l’estudi de CCOO, perquè ni podem ni hem de deixar cap territori enrere.