Dades salarials i bretxa de gènere a la demarcació de Lleida

CCOO de Lleida ha elaborat un l’informe sobre les dades salarials i la bretxa salarial de gènere a la demarcació de Lleida que amb motiu del 22 de febrer, Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre Dones i Homes.

En primer lloc, cal posar de manifest la realitat lleidatana: segons dades de l’IRPF del 2021, que són les darreres que ha publicat l’Agència Tributària, les persones assalariades de la demarcació de Lleida són les que tenen el salari mitjà anual menor de tot Catalunya: 20.506 euros, davant dels 24.168 euros al conjunt de Catalunya. Al 2020 eren 19.495 euros, davant els 22.864 euros al conjunt de Catalunya.

L’informe, també destaca que:

— Les dones lleidatanes assalariades, al 2021, van cobrar 2.995 euros menys de mitjana anual que els homes.

— Al 2021 la bretxa salarial corresponent va ser del 13,7 %.

— Les dones lleidatanes assalariades al 2021 van percebre 2.487 euros menys de salari mitjà anual que el conjunt de les dones catalanes.

— Les percepcions de la pensió mitjana anual a Lleida al 2021, les dones van cobrar 13.492 euros i els homes, 17.233 euros. Les dones, doncs, van percebre 3.741 euros menys que els homes.

— Les dones lleidatanes aturades van percebre de mitjana anual 257 euros menys de prestació d’atur que els homes.

Finalment l’informe fa una segui de propostes d’acció sindical per pal·liar aquestes diferències.