CCOO signa el conveni de centres per a persones amb discapacitat intel·lectual

El 27 de febrer passat es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el IX Conveni de residències, centres de dia i llars per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

Aquest acord es va signar amb un crític de CCOO perquè el sindicat considera que és del tot injust que les persones treballadores del sector es quedin el 2021 sense cap increment salarial i, a més, l’increment del 3 % per al 2022 és insuficient. L’increment salarial del 3 % per al 2022 té efectes retroactius des de l’1 de gener del 2022 i afectarà el salari i la resta de conceptes salarials: plusos i antiguitat.

A la província de Lleida hi ha una quinzena de centres els treballadors i treballadores del quals estan afectats per aquest conveni.