CCOO d’Educació de Lleida contra l’immobilisme del departament

CCOO d’Educació de Lleida segueix lluitant i defensant les reivindicacions presentades al Departament d’Educació durant la vaga del curs passat, a les quals el departament fa cas omís. És per aquest motiu el dia  17 de novembre, tots els sindicats de l’educació es van concentrar al davant la Delegació Territorial del Govern.

Les principals reivindicacions dels sindicats són: el retorn del primer estadi als 6 anys, el retorn de la reducció de 2 hores lectives per al personal més gran de 55 anys, la negociació del calendari escolar, la convocatòria immediata per a la integració al cos de secundària (grup A1) del professorat PTFP (Professorat Tècnic de Formació Professional) que reuneixi els requisits i la posterior equiparació salarial del personal que romangui al cos PTFP, la derogació del decret de plantilles, l’augment d’inversió en educació, l’increment del personal docent d’atenció directa i la reducció de les ràtios.

A més, una part de l’acord de l’1 de setembre era negociar la reversió de les retallades que encara pateix el sector.

Dos mesos i mig després de signar aquell acord ha quedat ben palès que aquesta conselleria no està disposada a moure partides pressupostàries ni a cedir ni a negociar a fons tot allò que no té un cost econòmic, però sí un impacte important en les condicions de treball del personal docent com són el decret de plantilles i el calendari escolar.