Bretxa de gènere i dades salarials a la demarcació de Lleida

CCOO de Lleida ha elaborat un l’informe sobre les dades salarials i la bretxa salarial de gènere a la demarcació de Lleida que amb motiu del 22 de febrer, Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre Dones i Homes.

En primer lloc, cal posar de manifest la realitat lleidatana: segons dades de l’IRPF del 2022, que són les darreres que ha publicat l’Agència Tributària, les persones assalariades de la demarcació de Lleida són les que tenen el salari mitjà anual menor de tot Catalunya: 21.565 euros, davant dels 25.514 euros al conjunt de Catalunya.

L’informe, també destaca que:

— Les dones lleidatanes assalariades, al 2022, van cobrar 3.015 euros menys de mitjana anual que els homes.

— Al 2022 la bretxa salarial corresponent va ser del 13,1 %.

— Amb dades del 2022, els salaris de les dones s’haurien d’incrementar un 14 % més de mitjana anual per eliminar la bretxa salarial a la demarcació de Lleida.

— Les dones lleidatanes assalariades al 2022 van percebre 2.687 euros menys de salari mitjà anual que el conjunt de les dones catalanes.

— Les percepcions de la pensió mitjana anual a Lleida al 2022, les dones van cobrar 14.924 euros i els homes, 18.391 euros. Les dones, doncs, van percebre 3.897 euros menys que els homes.

— Les dones lleidatanes aturades van percebre de mitjana anual 256 euros menys de prestació d’atur que els homes.

Finalment l’informe fa un seguit de propostes d’acció sindical per pal·liar aquestes diferències.