Assolit un principi d’acord en el Conveni del metall de Lleida que garanteix el poder adquisitiu

Gràcies a la pressió de la vaga feta al sector del metall de la província de Lleida els dies 22 i 23 de novembre, CCOO, UGT i la patronal FEMELL han arribat finalment a un principi d’acord sobre el Conveni per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Lleida en la reunió que ha tingut lloc avui.

CCOO d’Indústria valora positivament el preacord assolit, amb el qual s’ha trobat l’equilibri per garantir el poder adquisitiu de les persones que treballen al sector, es redueix la jornada laboral i es posa fi a les pretensions de la patronal de retallar els drets laborals. Aquest principi d’acord se sotmetrà a les delegades i delegats del sector durant els propers dies per a la seva ratificació definitiva.

Les parts han pactat una vigència de 2 anys (2022-2023) i han acordat uns increments salarials d’un 3 % per a aquest any, amb una clàusula de retroactivitat des de l’1 de gener i un 3,5 % per al 2023. També estableix una clàusula de revisió salarial d’aplicació automàtica al final de la vigència que garanteix el 85 % de la diferència de la suma dels IPC reals que s’aplicarà al 50 % de cada una de les pagues extraordinàries.

Un altre aspecte destacat del preacord és que durant la vigència d’aquest conveni no hi haurà compensació ni absorció dels increments salarials acordats en aquells salaris que no superin el 30 % del salari de conveni. A més, també s’ha acordat una reducció de la jornada laboral, que a partir de 2023 serà de 1.763 hores.

Amb aquest acord es tanca el conflicte obert al sector del metall de la província de Lleida.