Informe del 8 de Març, 2023. Situació de les dones al món laboral a la demarcació de Lleida

La Secretaria de Dones, Moviments Socials, Cooperació i Diversitat ha elaborat l’informe “Situació de les dones al món laboral a Lleida” amb les dades sobre la situació laboral i salarial de les dones a la demarcació de Lleida. L’informe, que es fa anualment, s’elabora amb motiu de la commemoració del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores.

L’informe no només analitza les dades, sinó que en fa una valoració i exposa les exigències del sindicat per millorar la situació laboral de les dones a les nostres comarques.

De l’informe  d’enguany, en destaca, entre d’altres, que:

 • Les dones són el 46 % de la població activa, que és un 1 punt més que al mateix període del 2021.
 • Al 4t trimestre del 2022 les dones són el 49,5 % de la població aturada.
 • Les dones representen el 54 % del total de la població inactiva.
 • La taxa d’activitat de les dones és gairebé 8 punts inferior a la dels homes.
 • La taxa de temporalitat de les dones assalariades és del 50 % i la dels homes és del 36 %, 14 punts menys que la de les dones.
 • Les dones assalariades van cobrar a Lleida, al 2021, un salari mitjà anual de 18.869 euros, i els homes, de 21.864 euros.
 • La bretxa salarial corresponent és del 13,7 %, és a dir, les dones perceben un 13,7 % menys de salari mitjà anual que els homes.

Davant dels resultats d’aquest informe, CCOO de Lleida demana, entre altres:

 • Seguir desenvolupant, a les empreses, els plans d’igualtat.
 • Corresponsabilitat en les cures.
 • Reduir la jornada laboral anual i setmanal.
 • Incrementar les pensions i les prestacions socials mínimes.
 • Incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques.
 • Transferir els beneficis empresarials als salaris.

L’informe acaba amb un seguit de propostes sindicals per avançar en igualtat entre dones i homes a la feina i per fomentar la corresponsabilitat a més d’una breu anàlisi sobre els plans d’igualtat.