Informe del 8 de Març, 2022. Situació de les dones al món laboral a Lleida

La Secretaria de Dones, Moviments Socials, Cooperació i Diversitat ha elaborat l’informe “Situació de les dones al món laboral a Lleida” amb les dades sobre la situació laboral de les dones a Lleida i amb les dades salarials a la demarcació de Lleida. L’informe, que es fa anualment, s’elabora amb motiu de la commemoració del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores.

L’informe no només analitza les dades, sinó que en fa una valoració i exposa les exigències del sindicat per millorar la situació laboral de les dones a les nostres comarques.

 De l’informe en destaca, entre d’altres, que:

 • Les dones, al 2021, són el 45 % de la població activa, 1 punt menys que al mateix període del 2020.
 • Les dones  representen el 58 % del total de la població inactiva, quan al 4t trimestre del 2020 n’eren el 55,2 %.
 • La taxa d’activitat de les dones, amb les dades del 4t trimestre del 2021, és gairebé 12 punts inferior a la dels homes.
 • Les dones se situen per sobre en relació amb els homes en les franges d’atur de llarga durada, són el 60 % en la franja d’1 a 2 anys i representen gairebé el 63 % del total de les persones aturades de més de 2 anys.
 • La taxa de parcialitat de les dones és del 9 % i la dels homes és del 4 %.
 • Per grans sectors econòmics:
  • En els serveis, les dones representen el 55 % d’un sector que ha contractat el 87 % del total de les dones i el 52 % dels homes.
  • En l’agricultura, les dones només representen el 3 % del total de la contractació i els homes, el 8 %. Les dones són el 10 % del total de persones contractades del sector.
  • En la indústria, les dones representen el 29 % del sector, però el 9 % del total de la contractació entre les dones, mentre que entre els homes representa el 16 %.
  • En la construcció les dones són el 5 % del sector i representen el 0,3 % en les contractacions totals, mentre que per als homes la xifra és el 5 % del total de la població contractada.