Avant Lleida-Barcelona: un tren per a la classe treballadora

En aquest document es recull l’anàlisi que ha fet CCOO de Lleida i la proposta del sindicat sobre els serveis de mitjana distància prestats sobre la xarxa ferroviària d’altes prestacions (serveis Avant), entre Lleida i Barcelona subjectes a obligació de servei públic. El document recull també una proposta d’aplicació de tarifa. 

Des de l’any 2003, Lleida compta amb serveis ferroviaris d’alta velocitat, inicialment entre Lleida i Madrid, després, des del 2008, fins a Barcelona, i, posteriorment, des del 2013, fins a Figueres.

La titularitat de les infraestructures de la xarxa d’alta velocitat correspon a Adif, que pertany al Ministeri de Foment.

Les inversions realitzades per l’Estat en les línies d’alta velocitat han suposat un 70 % de la totalitat de les inversions en el ferrocarril. El nombre d’usuaris d’alta velocitat suposa únicament un 8 % del total, mentre que els usuaris de la xarxa convencional suposen un 92%.

A partir de desembre del 2020 es produirà la liberalització del transport ferroviari de les línies d’alta velocitat. Recentment Adif ha manifestat que el fet de posar a disposició dels nous operadors privats un quantitat de noves freqüències, suposarà un increment de fins a un 60 % de les que es realitzen en l’actualitat.

Actualment en relació amb l’alta velocitat entre Lleida i Barcelona, en dies feiners, hi ha més de 25 serveis diaris per sentit, que pertanyen als productes AVE, Intercity, Alvia, Trenhotel i Avant, operats en la seva totalitat per Renfe. Així mateix, circulen diàriament, en dies laborables, més de 15 serveis AVE Madrid-Barcelona per sentit, que no tenen parada a Lleida. Recentment s’ha incorporat el producte AV City en una relació per sentit, dins d’un servei combinat Avant ja existent, i també operat per Renfe.

A diferència de la resta de productes d’alta velocitat, els serveis Avant —serveis ferroviaris de mitjana distància que discorren per la xarxa d’alta velocitat— estan subjectes a l’obligació de servei públic (OSP) i reben subvencions per prestar-lo.

La proporció del mercat subjecte a OSP a l’Estat se situa per sota de la mitjana europea. En termes d’activitat, el 64 % dels tren/km produïts a l’Estat estan vinculats a aquest servei, davant del 83 % de mitjana dels països europeus, segons recull l’Informe de la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) de supervisió del mercat de transport de viatgers per ferrocarril subjecte a OSP.

Actualment presten servei en la relació entre Lleida Pirineus i Camp de Tarragona – Barcelona Sants, únicament, entre 7 i 8 serveis Avant per sentit en dies laborables, 4 dels quals corresponen a un servei complet Avant, i 3-4 són serveis combinats, que són clarament insuficients per a les necessitats de mobilitat obligada de la població i que resulten ser una quantitat molt inferior pel que fa a nombre de trens i places ofertes als que es realitzen actualment a les relacions que hi ha de serveis Avant entre capitals i Madrid o Barcelona, i que tenen uns preus elevats, ja que el producte Avant rep la subvenció més petita de tots els serveis declarats d’OSP.

Si realment volem contribuir a un desenvolupament sostenible en matèria de mobilitat a l’àrea d’influència de Lleida, hem de proporcionar, al major volum de població possible, una alternativa real a la utilització del vehicle privat, pel que fa al nombre de freqüències, el preu i el temps de viatge, en els desplaçaments que es produeixen diàriament entre Lleida i Barcelona, que suposen més del 65 % de la totalitat dels que es realitzen amb origen o destinació fora de la província.

Incrementar el nombre de freqüències de trens Avant entre Lleida i Barcelona, en unes infraestructures d’alta velocitat que ja tenim i a uns preus més assequibles, pot contribuir que el vehicle privat deixi de ser la primera opció en els desplaçaments que es realitzen a Barcelona.