Servei d’Informació i Assessorament a les Dones en l’àmbit laboral

Siad Laboral CCOO

El SIAD laboral és un servei especialitzat que està adreçat a totes les dones treballadores i que està en connexió amb tots els serveis especialitzats de la Xarxa Nacional de recursos de Catalunya.

Ofereix assessorament en discriminacions per raó de sexe o gènere (salaris, promocions, embaràs, lactància, acomiadament…), assetjament sexual i per raó de sexe a la feina i drets de conciliació i prestacions de la seguretat social.

S’ha de trucar al 972 21 73 03 per demanar cita prèvia.