La força del feminisme, moviment transformador per a una societat més justa i més igualitària

Aquest 8 de març Girona ha mostrat totes les tonalitats del lila. Diferents activitats i actes reivindicatius han reclamat amb sensibilitats diferents la fi de les discriminacions a les dones.

CCOO de comarques gironines van fer dos actes propis centrats en el món del treball.

A les 10 h del matí, al museu del cinema vam organitzar un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Norma Rae, amb un debat posterior sobre el lideratge sindical de les dones treballadores.

Sin Nombre

A les 13 h van donar suport a la Carpa Social, acampada organitzada pel sector de l’acció social, que com tots els serveis de cures està fortament feminitzat i precaritzat. Amb una patronal que es nega a negociar el conveni, una congelació del sou des del 2008 (perdó han tingut durant aquests anys una pujada de 20 €) i en la pràctica la impossibilitat de fer vaga per la imposició d’uns serveis mínims del 100% de la jornada. Durant l’acampada es va entregar un manifest amb les reivindicacions del sector a la directora Serveis Territorials de Drets Socials a Girona, la Sra. Helga Nuell i Turon i van actuar el grup PUNKUSTIC

13

A les 18 h vam participar de la manifestació organitzada per la Plataforma Feminista Gironina (de la qual formem part), que va tenir una nombrosa assistència.

3 1

Un nou 8 de març reivindicatiu on hem deixat sentir les nostres reivindicacions com a sindicat feminista d’homes i dones:

  • Implementar recursos per a l’extensió dels plans d’igualtat a totes les empreses tant pel que fa als agents negociadors com al fet que la Inspecció de Treball pugui desenvolupar la seva tasca de vigilància i seguiment en l’acompliment legal de les empreses (també en la seva obligació de disposar de protocols d’assetjament).
  • Crear un registre públic i obligatori dels protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe que permeti fer un seguiment de les empreses que incompleixin la seva obligació en matèria de prevenció i lluita contra les violències masclistes al centre de treball.
  • Acompanyar i vigilar de manera efectiva els drets de seguretat i salut en el treball, de manera que es pugui mesurar l’aïllament social que pot produir el teletreball, especialment en les dones, de manera que treballar a distància no suposi un retorn d’aquestes a l’esfera domèstica.
  • Equiparar de manera plena els drets laborals de les treballadores de la llar amb els de la resta de treballadors i treballadores, així com reforçar i garantir els instruments per a la tutela de la Inspecció de Treball als domicilis particulars.
  • Avançar en polítiques de corresponsabilitat entre dones i homes per fer que el cost de la cura de les criatures i les persones dependents no recaigui en les dones i es contribueixi, així, a reduir la segregació del mercat de treball.
  • Avançar en polítiques de conciliació del temps social i del temps laboral, repensant el temps de treball i d’oci des d’una perspectiva integral. Sindicalment, ens comprometem a treballar-ho tenint en compte els sectors productius, sobretot els més afectats, la diversitat social i el canvi que ha de comportar en l’organització de la societat.
  • Incloure en la perspectiva feminista l’impuls, la construcció i la implementació de la totalitat de les polítiques públiques.
26