Comunicat del comitè de COMFORSA TOSSUDAMENT ALÇATS

El Ple del Comitè de COMFORSA, en nom de totes les persones treballadores que van assistir a les dues assemblees realitzades el dia 13 de novembre del 2023, vol comunicar que tota la plantilla de l’empresa, que està convocada a dues jornades de vaga els dies 01 i 05 de desembre del 2023 i a una jornada de mobilització el dia 03 de desembre del 2023.

Les raons per aquestes accions reivindicatives són vàries:

L’incompliment de Conveni Col·lectiu en l’article 63: Conciliació familiar en la no retribució de l’ajuda escolar de l’any 2023.

La incertesa del dret a la negociació col·lectiva, que fins avui la teníem a lliure disposició com a conveni d’empresa.

La negació de la revisió dels Grups Professionals que afecta bona part de la plantilla i que impedeix el correcte enquadrament dels treballadors al grup que li pertoca.

El més perjudicial de tots, la viabilitat empresarial de COMFORSA, una empresa d’activitat mercantil, on es vol aplicar el règim del sector públic, on fins avui, i al marge d’alguns avenços en les negociacions de l’excepcionalitat de funcionament estructural de l’empresa, ara com ara no està assegurada l’agilitat necessària per operar en la immediatesa de presa de decisions i disminuint així la capacitat operativa per adaptar-se al mercat, cada vegada més exigent i més competitiu.

Aquest funcionament empresarial de règim públic sense l’excepcionalitat necessària per funcionar com a règim mercantil, no només podria perjudicar a l’empresa, sinó a bona part del teixit social i econòmic de la comarca del Ripollès, una comarca ja per si precària en molts aspectes, com ara les comunicacions, el transport públic tant per carretera com ferrocarril, la sanitat pública, amb un hospital que aviat esdevindrà un simple geriàtric, i com no, el laboral, on la indústria cada vegada va a menys i el turisme que genera llocs de treball precaris, va a més.

A COMFORSA, les persones treballadores ja estem fartes que cada cert temps sortim a la premsa a causa de notícies on els directors generals nomenats per la Generalitat, que és la propietària, han gestionat de manera nefasta l’empresa, uns provocant pèrdues milionàries, i altres, presumptament, posant la mà a la caixa i malversant diners públics.

No podem obviar l’expedient obert legalment entre l’Ex-director general de COMFORSA i la Generalitat, on ambdues parts es demanden judicialment, i on la part més perjudicada és la mateixa companyia, que veu embrutada la seva imatge.

La plantilla de COMFORSA, vol deixar clar, que l’únic que demana és TREBALLAR amb dignitat i tranquil·litat, que no som culpables de la negligència de molts Governs de la Generalitat que han passat al llarg de la història de l’empresa, perquè si uns són culpables, els altres són còmplices i les persones treballadores som les víctimes de totes aquestes circumstàncies i problemàtiques.

El personal de COMFORSA està d’acord en el fet que la propietat fiscalitzi amb rigor tota la gestió de l’empresa, però sol·licitem que se’ns deixi operar com una empresa mercantil sota l’empara de la Generalitat, que ens controli i supervisi, però que no ens posi bastons a les rodes, precisament ara, que s’està demostrant, que amb una gestió mínimament coherent, lògica i amb bon criteri, l’empresa té futur i viabilitat.

En cas que aquesta gestió d’adaptació a la funció pública no es realitzi correctament veiem perillar els nostres llocs de treball, la viabilitat de l’empresa i com a conseqüència el seu possible tancament amb el desastre econòmic que suposaria per la Comarca del Ripollès.

Per tant, l’única via que ens queda, és la mobilització activa i continuada en el temps, volem fets fefaents i documentació contrastada en què es demostri que l’actual Govern de la Generalitat està treballant de debò en revertir aquesta situació i ens deixi operar com una empresa mercantil i amb garanties, altrament, tal com hem esmentat abans, seguirem TOSSUDAMENT ALÇATS.