CCOO reafirma que cal mantenir el nou Trueta a Girona

Davant les darreres notícies sobre els problemes de la seva construcció a Salt

La Secció Sindical de CCOO del Trueta i la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya sempre hem estat contraris al fet que el nou Trueta sortís de la ciutat de Girona i es construís al costat de l’IAS Hospital Santa Caterina, per diversos motius:

  • Considerem que la regió sanitària de Girona és prou gran per mantenir dos grans hospitals, separats territorialment de tal manera que es doni cobertura tant a la zona nord com a la zona sud.
  • Hem manifestat la nostra preocupació pel tema del col·lapse viari que hi ha cada dia a la sortida de l’autopista Girona Sud, i que es veurà agreujada per la construcció del nou hospital allà.
  • Segons tècnics entesos en la matèria, la zona destinada a la construcció és una zona inundable.
  • A més, la zona no està urbanitzada i això provocarà un retard important del projecte.
  • Pel que fa al tema de l’accessibilitat dels usuaris i usuàries, no volíem que dos hospitals acabessin convertint-se en un, amb el consegüent endarreriment de visites, proves diagnòstiques, llistes d’espera quirúrgiques i una única porta d’urgències per al complex sanitari.
  • Finalment, des del punt de vista laboral, volem mantenir i fer créixer la plantilla de professionals i no tenir cap pèrdua en aquest sentit.

Per tot plegat, vam treure el tema a la Junta de Personal, on l’opció del Trueta a Girona va ser votada per 15 vots a favor i 8 en contra. També va guanyar aquesta opció a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Vam recollir 11.000 signatures en format presencial, que vam entregar al Departament de Salut.

Des de la mateixa Conselleria de Salut, ens van negar en rotund que tot allò que denunciàvem i que ens feia por arribaria a passar. Segons ells: terrenys molt assequibles, no col·lapse viari, no unificació dels hospitals i que en tot moment mantindrien les dues portes d’urgències.

Però “el temps posa a tothom al seu lloc” i, en els darrers dies, després de més d’un any que la conselleria i el departament van prendre la decisió de construir el Nou Trueta a Salt, al costat del Santa Caterina, totes les notícies que veiem ens confirmen les nostres pors:

  • Caldrà fer modificació de l’autopista perquè preveuen col·lapse viari.
  • Els terrenys són inundables, no estan urbanitzats, cal comprar-ne alguns i expropiar-ne d’altres… Tot plegat no són processos gens fàcils.
  • Hi haurà problemes d’accessibilitat per a les persones usuàries.
  • I fa poc també han confirmat que hi haurà una única porta d’urgències, amb la problemàtica que això produirà.

Totes aquestes pors i incerteses van ser negades rotundament per la Conselleria de Salut i, com podeu veure, el temps ens ha donat la raó.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 de novembre de 2022