CCOO defensa la necessitat d’un projecte industrial per a Nylstar, l’antiga SAFA de Blanes

El 2023 Nylstar, l’antiga SAFA va complir cent anys d’activitat industrial. Després de diverses crisis i canvis en la propietat l’empresa entra en concurs de creditors per la seva liquidació.

A partir de la pressió sindical i social es configura una taula de reindustrialització amb l’intent d’aconseguir una oferta de compra de la unitat productiva que mantingui el projecte industrial i els llocs de treball.

Després de diverses reunions i algunes ofertes fallides arriba l’oferta de compra d’una empresa catalana de reciclatge industrial que és l’única que manté el projecte industrial i la subrogació d’una part de la plantilla, assegurant una inversió i increment major de la plantilla un cop finalitzat el projecte empresarial.

Des de CCOO recolzem aquest projecte empresarial, ja que és l’única oferta presentada que garanteix un projecte industrial que permet mantenir la indústria en un territori econòmicament molt depenent del sector turístic, en el sector del reciclatge i la sostenibilitat que pensem que clarament té projecció de creixement en el futur.

És per això que exigim a les administracions públiques i judicials que posin totes les mesures i facilitats per garantir la viabilitat del projecte.