CCOO celebra l’impuls a la Negociació Col·lectiva de la nova Llei LGTBI-Trans

La Llei estableix que les empreses de més de 50 persones treballadores deuran comptar amb un conjunt de mesures per arribar a la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI

Després de nombrosos retards, la Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI aprovada al Congrés ve a cobrir moltes de les demandes que anàvem fent des dels moviments socials i també des del sindicalisme de classe de CCOO. Entre elles, un marc jurídic estatal que garantís la igualtat de drets i el respecte a la diversitat sexe-afectiva a tot el territori de l’Estat espanyol, la prohibició de les teràpies de conversió, un règim sancionador contra les conductes LGTB-fòbiques, garantir la reproducció assistida o que les parelles de dones puguin filiar els seus fills en condicions d’igualtat a les parelles mixtes quan no estiguin casades.

Pel que fa a l’àmbit laboral, la norma atorga un paper central a la negociació col·lectiva per aconseguir la igualtat real i efectiva i radicar la LGTB-fòbia dels centres de treball. En concret, estableix que les empreses de més de 50 persones treballadores hauran de comptar amb un conjunt planificat de mesures i recursos per assolir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, que inclogui un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI”. A més, especifica que “les mesures seran pactades a través de la negociació col·lectiva i acordades amb la representació legal de les persones treballadores”.

“Queda per dilucidar el detall del contingut i l’abast d’aquestes mesures al reglament, que esperem que s’abordi en el marc del Diàleg Social. De qualsevol manera, a CCOO estem ja treballant en mesures a favor de la diversitat i contra la LGTB-fòbia per a la Negociació Col·lectiva i fins i tot hem presentat aquest mateix any un document de propostes al respecte”, ha valorat Carolina Vidal López, secretària confederal de Dones, Igualtat i Condicions de Treball de CCOO.

La Llei inclou altres disposicions d’interès en l’àmbit laboral, com la formació especialitzada del personal de la Inspecció de Treball per vetllar pel compliment efectiu dels drets a la igualtat de tracte i no discriminació per raó d’orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals de les persones treballadores LGTBI o la implementació progressiva d’indicadors d’igualtat que tinguin en compte la realitat de les persones LGTBI. Es preveu també la creació d’un distintiu que, reclamem, tingui en compte per a la concessió l’acord de la representació legal de les persones treballadores.

La Llei encara ha de superar el tràmit del Senat abans de la seva aprovació definitiva. Tot i això, “a CCOO ens posarem mans a l’obra per reclamar des del primer moment el seu compliment íntegre”.