28 d’abril Dia Internacional de la Salut en el Treball

El no reconeixement per part de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social de determinades patologies que tenen o poden tenir una relació causal amb el desenvolupament de la nostra activitat laboral i les condicions de treball a les quals ens trobem exposats, així com la importància d’intervenir activament en la investigació i seguiment dels accidents de treball, han de ser una prioritat en la nostra acció sindical diària a les nostres empreses.

Per aquest motiu en commemoració del 28 d’abril Dia Internacional de la Salut en el Treball, la Unió Intercomarcal de CCOO de les comarques de Girona, desenvoluparem una sessió formativa el pròxim dia 26 d’abril per tractar-hi aquestes qüestions amb l’objectiu de disposar i elaborar eines que permetin als nostres delegats i delegades de prevenció actuar eficaçment en aquests casos.

Així doncs, realitzarem dos tallers per tal d’abordar sindicalment aquestes qüestions de salut laboral.

1-Com procedir a l’hora de realitzar un canvi de contingències.

  • Què és un canvi de contingències?
  • Com s’inicia el procés de canvi de contingències?
  • Quins beneficis ens pot comportar?

2- investigació i seguiment dels accidents de treball.

  • Procés d’investigació dels accidents de treball/incidents.
  • Proposta d’accions correctores i/o mesures preventives.
  • Seguiment de les mesures implementades arran de l’accident.

Aquests tallers se celebraran al Saló d’Actes del sindicat C/ Miquel Blai de Girona a les 11 hores.