Igualtat

Igualtat per a tothom: cap a un contracte social

Icona Igualtat

Quines noves regles de joc necessitem per assolir la igualtat social?

L’aspiració a un nou contracte social ha de promoure la igualtat social i de drets per a tothom i per a tots els aspectes de la vida. Una organització sindical i sociopolítica ha de donar necessàriament resposta a les desigualtats actuals que caracteritzen la nostra societat, i que passen per punts com els següents:

  • Migrants
  • Accés a l’habitatge
  • Fiscalitat
  • Gènere
  • Desenvolupament de l’Estat del benestar