LLEI 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

L’article 47 que modifica alguns article del Text refós de funció pública catalana (1/1997). Destaquem que en el processos selectius … Continua llegint LLEI 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic