Davant la situació escolar a Argentona i a d'altres poblacions demanem cap tancament a l'Escola Pública i la baixada de les ràtios.

CCOO denúncia un mapa escolar insuficient


Foto

Un any més ens trobem amb la mala gestió de la preinscripció per al proper curs escolar 2017-18 i davant la incapacitat del Departament d’Ensenyament per fer front als problemes d’escolarització.

 

El fet que hi hagi famílies molt preocupades per l’escolarització dels seus fills i filles i la falta de compliment dels compromisos adquirits per alguns ajuntaments, denota el malestar que es pateix en aquest moment en alguns municipis i són excuses de l’administració per no garantir l’educació que volem. Per una banda, garantir la llibertat d’elecció de les famílies, té com a conseqüència que davalli un grup en benefici d’un altre i la lleugera baixada demogràfica serveix d’excusa per al tancament de línies de P3 fent que es mantinguin elevades ràtios en els grups.

 

Per tot això des de CCOO demandem:

·         Cal recuperar el mapa escolar com a instrument de planificació, amb la participació efectiva dels poders públics locals i de la comunitat educativa. La planificació ha de comprendre l’assignació de recursos, els valors pedagògics i socials de cada projecte, les accions de seguiment i actuacions a curt, mitjà i llarg termini. Les comissions de garanties han de poder intervenir en la planificació de la seva zona de competència, a més d’exercir la supervisió dels processos d’admissió.

·         Cal modificar la legislació catalana per tal que, mentre continuï existint el dret a la “llibertat d’elecció de centre, no es puguin eliminar grups de titularitat pública abans del període de preinscripció. Aquest any 2017 hi ha hagut un compromís per part de l’Administració de no tancar abans de la pre-inscripció, però no ha solucionat tampoc el problema que es genera a posteriori.

·         No poden forçar-se canvis de condicions o de centre després de la matrícula, que és un compromís mutu. La permanència en el centre ha de garantir-se per a tota l’etapa educativa.

·         En els grups d’educació infantil de tres i quatre anys, en davallada demogràfica, no es poden admetre augments de ràtio. Al contrari, cal promoure la reducció d’alumnes per classe, com a element de qualitat en els primers aprenentatges.

·         L’increment d’alumnat a l’ESO no es pot resoldre amb increments de ràtio i barracots, ni amb derivacions forçoses entre centres al setembre. El Departament d’Ensenyament ha de construir o ampliar les instal·lacions necessàries. També és aconsellable crear institut - escola, per aprofitar espais, i per les seves possibilitats pedagògiques.

·         No es poden suprimir més llocs de treball a l’educació. Els canvis demogràfics no suposen pèrdua global d’alumnat, sinó un increment suau fins al 2020 sobretot a secundària. Cal negociar processos de mobilitat, de formació, o d’altres mecanismes que permetin adaptar la plantilla a l’increment d’alumnat de la secundària i la reducció d’alumnat a l’educació infantil. Així mateix, s’ha de contractar el personal necessari en funció dels increments d’alumnes i per a la recuperació dels estàndards de qualitat.

 

Aquestes propostes requereixen de temps per a la negociació, la planificació i les construccions necessàries. Per aquest motiu, la Federació d’Educació de CCOO requereix al Departament d’Ensenyament per a què el proper curs 2017-18 no es tanqui cap aula de P3 i es redueixin les ràtios a 20 alumnes per aula, com a mostra de bona voluntat per iniciar la interlocució amb el conjunt de la Comunitat Educativa. Des de CCOO recomanem un enteniment i realitzar una escolta -  activa entre administració i famílies en els municipis immersos en conflictes de inscripció.

 

Per a més informació:

Isabel Huertas, Secretària General d’Educació al Vallès Oriental, Maresme i  Osona

Tfn: 648 16 51 31 isabel.huertas@ccoo.cat


31/05/2017

CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies