CCOO elaborarà un informe sobre l’accident de la mina de Súria que aprofundeixi en tots els factors que poden incidir en la seguretat

Sol·licitem a la direcció d’ICL Iberia una còpia del seu informe, al qual de moment no hem tingut accés.

CCOO d’Indústria de Catalunya s’ha reunit amb la representació de CCOO de l’empresa ICL Iberia i de les subcontractes que treballen a les mines de Súria i de Sallent (en aquesta mina no hi ha activitat extractiva) per abordar l’acció sindical que s’ha de continuar duent a terme a la mina de Súria per garantir la seguretat laboral de les persones que hi treballen. En aquesta trobada, celebrada dijous passat, s’ha posat sobre la taula la necessitat d’identificar les mesures organitzatives, tècniques i de producció que cal implementar per donar garanties normatives als diferents col·lectius de persones que operen en l’activitat productiva, amb especial atenció al col·lectiu de vigilants, entre d’altres.

Per CCOO és necessari aprofundir en la investigació de l’accident per identificar de manera clara no només els factors immediats que van provocar l’accident, sinó tots aquells factors menys evidents, però que poden tenir una influència clara en el desencadenament d’accidents com l’ocorregut a la mina de Súria.

CCOO considera que, a més d’aquells factors que hagi pogut identificar la direcció d’ICL Iberia, cal analitzar també tot el que té a veure amb les condicions laborals, l’organització del treball, la definició de funcions i responsabilitats dels diferents col·lectius, els recursos que s’estan destinant per garantir que tot això s’assoleix realment, etc. És necessari revisar en profunditat tots aquests elements i contrastar que s’estan destinant tots els recursos necessaris per fer-ho compatible amb les càrregues de producció que la direcció d’ICL Iberia exigeix a la plantilla.

A data d’avui, la representació sindical de CCOO a ICL Iberia encara no disposa de l’informe de l’accident que la direcció de la companyia va anunciar públicament a la premsa que havia elaborat, per la qual cosa hem acordat:

  • Sol·licitar la còpia literal de l’informe de l’accident, amb tota la documentació que s’hagi generat, emparant-se en el que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals respecte dels drets d’informació i participació activa de la representació legal de les persones treballadores en la investigació dels accidents de treball.
  • Redactar un contrainforme de la representació de CCOO amb les coincidències, les discrepàncies i les aportacions necessàries a l’informe elaborat per la direcció d’ICL Iberia.
  • Convocar les persones afiliades de CCOO d’ICL Iberia i les seves subcontractes a una assemblea per informar-les de l’activitat sindical sobre aquest tema.
  • Posar a disposició de la direcció d’ICL Iberia i de l’autoritat laboral i industrial competent l’informe elaborat per CCOO.