Assolit un acord a Motherson Spain en matèria salarial, que permet desconvocar la vaga prevista

Els comitès d’empresa i la direcció de Motherson Spain han arribat finalment a un acord per a l’actualització de les taules salarials, amb la mediació del SIMA. Un acord que ha estat possible gràcies a la pressió de les diverses jornades de vaga que s’havien convocat per a aquest mes i que amb la consecució de l’acord han quedat desconvocades.

Les parts han acordat un increment salarial per al 2022, amb efectes des de l’1 de gener, d’un 5 % (que inclou el 2 % previst en el conveni de la indústria química més un 3 % de regularització salarial de 2021) que quedarà consolidat en taules. Si en finalitzar aquest any la diferencia d’aquest increment amb l’IPC real és positiva, aquesta es pagarà per un preu fix, sense que es consolidi a les taules.

L’acord també estableix que l’increment salarial per a l’any 2023 serà d’un 2,75 % (corresponent al 2 % que preveu el conveni de la indústria química més un 0,75 %), que també es consolidarà a les taules.

CCOO d’Indústria valora positivament l’acord assolit, ja que permet que la plantilla dels centres de Polinyà, Castellbisbal i Palència mantingui el seu poder adquisitiu.