Sous i dietes

Sous i dietes

Retribucions, dietes i quilometratge

En el marc de la continuada actuació de CCOO de Catalunya per aconseguir transparència en l’ús dels recursos públics a les organitzacions sindicals i empresarials, el sindicat fa públiques diverses dades en relació amb les retribucions del personal laboral i sindicalista, les dietes, el quilometratge i els diversos convenis vigents a CCOO de Catalunya.

Sous i dietes

Retribucions, dietes i quilometratge

Acord laboral i acord regulador de la dedicació sindical