CCOO i UGT demanen a l’Ajuntament de Tarragona que doni suport a la moció per millorar les condicions d’accés a la jubilació de les persones treballadores de la província

CCOO i UGT han promogut una moció per a la millora de les condicions laborals i l’accés a la jubilació de les persones que treballen a la província de Tarragona, on predominen sectors d’activitat amb unes condicions d’especial penositat, perillositat i toxicitat. Sectors com la química, la petroquímica, el turisme i l’agropecuari, en els quals, en virtut del canvi legislatiu que implica la Llei 21/2021, és adient abordar la necessitat d’establir coeficients reductors que permetin avançar l’edat de jubilació de les persones que hi treballen.

Aquesta moció, la presentaran els grups municipals del PSC i Comuns al Ple de l’Ajuntament de Tarragona que se celebra aquest divendres, 17 de febrer, a partir de les 9.15 h, al Palau de Fires i Congressos de Tarragona (Sala Genius). CCOO i UGT demanen al Ple de l’Ajuntament que aprovi aquesta moció.

La moció preveu instar l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball a Tarragona a dur a terme els estudis encarregats a instàncies de CCOO i UGT per analitzar les condicions d’especial penositat, perillositat, insalubritat o toxicitat. Estudis que han de valorar les conseqüències que tenen sobre la salut de les persones que treballen en aquests sectors les condicions laborals especialment penoses, com el treball per torns, la nocturnitat, els alts ritmes de treball, l’excés de càrrega de treball, que afecten especialment els operaris de les plantes químiques, els operaris de manteniment industrial, les cambreres de pis o els jornalers del camp, entre d’altres.

També preveu instar les patronals de la indústria química, de la indústria nuclear, de l’hostaleria i turisme i del camp a donar suport, conjuntament amb CCOO i UGT, a la concreció dels coeficients reductors de l’edat de jubilació que es derivin d’aquests estudis.

Els secretaris generals de CCOO d’Indústria de Catalunya i de Tarragona, José Antonio Hernández i José Manuel Martín, respectivament, assistiran al Ple municipal i estaran en disposició d’atendre els mitjans de comunicació un cop finalitzat el Ple, a les portes de la Sala Genius.

Barcelona, 16 de febrer de 2023