contrast  

Departament de Sostenibilitat

 

 

via laietana, 16
5a planta
08003 barcelona
telèfon 934.812.906
Fax. 934.812.770
sostenibilitat@ccoo.cat
com accedir-hi?

 

 

Identificació
Usuari/a Password

Identificació temporalment deshabilitada
Idiomes


Cercador  

On som Afilia't aquí


La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.

Seminaris i jornades


Séminaire Union « Changement climatique: impacts et politiques d'adaptation » dans Parets del Vallès, à l'occasion de la Journée mondiale de l' environnement

Mercredi, 5 Juin.

»

Union seminar "Climate Change: Impacts and adaptation policies" in Parets del Vallès, on the occasion of World Environment Day

Wednesday, June 5.

»

Seminario sindical "Cambio climático: Impactos y políticas de adaptación" en Parets del Vallés, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

Mañana miércoles, 5 de junio.

»

Seminari sindical "Canvi climàtic: impactes i polítiques d'adaptació" a Parets del Vallès, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient

Demà dimecres, 5 de juny.

»

CCOO en Catalogne tenir un séminaire international dans le cadre de l'Accord de Paris sur le changement climatique

Mardi 23 et mercredi 24 Janvier, les syndicats européens renforcent son engagement à l' atténuation et l' adaptation aux changements climatiques.

»

CCOO in Catalonia hold an international seminar in connection with the Paris Accord on climate change

Tuesday 23 and Wednesday 24 January, European unions reinforce its commitment to mitigation and adaptation to climate change.

»

CCOO de Cataluña acoge un seminario internacional a propósito del Acuerdo de París sobre cambio climático

Martes 23 y miércoles 24 de enero, los sindicatos europeos refuerzan su compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático.

»

CCOO de Catalunya acull un seminari internacional a propòsit de l'Acord de París sobre canvi climàtic

Dimarts 23 i dimecres 24 de gener els sindicats europeus reforcen el seu compromís amb la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

»

Séminaire « société Bus: un modèle de mobilité durable et sûre au travail »

Mardi, Décembre 12, à 21h30 au siège de CCOO à Barcelone.

»

Seminar "Bus company: a model of safe and sustainable mobility at work"

Tuesday, December 12, at 9:30 pm at the headquarters of CCOO in Barcelona.

»

Seminario "Autobuses de empresa: un modelo de movilidad sostenible y segura en el trabajo"

Mañana martes, 12 de diciembre, a las 9.30 horas, en la sede de CCOO en Barcelona.

»

Seminari "Autobusos d'empresa: un model de mobilitat sostenible i segura a la feina"

Demà dimarts, 12 de desembre, a les 9.30 hores, a la seu de CCOO a Barcelona.

»

Séminaire sur la compagnie de bus

demain jeudi, Juin 9, à partir de 10:00 heures, au siège du syndicat à Barcelone.

»

Seminar on the bus company

tomorrow Thursday, June 9, starting at 10:00 hours, at the headquarters of the union in Barcelona.

»

Seminario sobre los autobuses de empresa

Mañana jueves, 9 de junio, a partir de las 10.00 horas, en la sede del sindicato en Barcelona.

»

Seminari sobre els autobusos d'empresa

Demà dijous, 9 de juny, a partir de les 10.00 hores, a la seu del sindicat a Barcelona.

»

Présentation du livre: «L'énergie, l'eau, la durabilité environnementale et territoriale (28/02/2012)

Pour visualiser les documents liés à ce forum, allez à "plus d'informations".

»

Book presentation: "Energy, water, environmental and territorial sustainability (28/02/2012)

To view documents related to this board, go to "more information".

»

Presentación del libro "Energía, agua, medio ambiente, territorialidad y sostenibilidad (28/02/2012)

Para consultar los documentos relacionados con esta Foro, acceder a "más información".

»

Presentació del llibre "Energia, aigua, medi ambient, territorialitat i sostenibilitat" (28/02/2012)

Per consultar els documents relacionats amb aquest Fòrum, accediu a "més informació".

»

Flix Forum 2011, l'avenir industriel de Flix (28/06/2011)

Pour visualiser les documents liés à ce forum, allez à "plus d'informations».

»

Flix Forum 2011, the industrial future of Flix (28/06/2011)

To view documents related to this Forum, go to "more information".

»

Foro Flix 2011, para el futuro industrial de Flix (28/06/2011)

Para consultar los documentos relacionados con esta Fórum, acceda a "más información".

»

Fòrum Flix 2011, per al futur industrial de Flix (28/06/2011)

Per consultar els documents relacionats amb aquesta Fòrum, accediu a "més informació".

»

modèles de gestion du cycle de la Journée de l'eau (10 et 05/11/2011)

Pour consulter les documents relatifs à ce jour, aller à "plus d'informations".

»

Day management models of the water cycle (10 and 11/05/2011)

To view documents related to this day, go to "more information".

»

Jornada Modelos de gestión del ciclo del agua (10 y 11/05/2011)

Para consultar los documentos relacionados con esta jornada, acceda a "más información".

»

Jornada sobre models de gestió del cicle de l'aigua (10 i 11/05/2011)

Per consultar els documents relacionats amb aquesta jornada, accediu a "més informació".

»

Visite technique aux oeuvres de dépollution de l'embassament de Flix (27/07/2010)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari, accediu à "plus information".

»

Technical visit to the works of decontamination of the embassament of Flix (27/07/2010)

To consult the documents related with this seminar, access to "more information".

»

Visita técnica a las obras de descontaminación del embalse de Flix (27/07/2010)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario, accedéis a más información".

»

Visita tècnica a les obres de descontaminació de l'embassament de Flix (27/07/2010)

Per consultar els documents relacionats amb aquest seminari, accediu a "més informació".

»

3r Seminari confederal enveloppe la gestion de l'eau à Catalogne

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari, accediu à "plus information".

»

3r Confederal seminar on the management of the water to Catalonia

To consult the documents related with this seminar, access to "more information".

»

3r Seminario confederal sobre la gestión del agua en Cataluña

Para consultar los documentos relacionados con este seminario, accedéis a más información".

»

3r Seminari confederal sobre la gestió de l'aigua a Catalunya (6/07/2010)

Per consultar els documents relacionats amb aquest seminari, accediu a "més informació".

»

Quart seminari enveloppe gestion énergétique à Catalogne, Tarragona (18 et 25/03/2010)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari, accediu à "plus information".

»

Fourth seminar on energetic management to Catalonia, Tarragona (18 and 25/03/2010)

To consult the documents related with this seminar, access to "more information".

»

Cuarto seminario sobre gestión energética en Cataluña, Tarragona (18 y 25/03/2010)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario, accedéis a más información".

»

Quart seminari sobre gestió energètica a Catalunya, Tarragona (18 i 25/03/2010)

Per consultar els documents relacionats amb aquest seminari, accediu a "més informació".

»

Troisième seminari enveloppe gestion énergétique à Catalogne, Gérone (26/02/2010)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari, accediu à "plus information".

»

Third seminar on energetic management to Catalonia, Girona (26/02/2010)

To consult the documents related with this seminar, access to "more information".

»

Tercer seminario sobre gestión energética en Cataluña, Girona (26/02/2010)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario, accedéis a más información".

»

Tercer seminari sobre gestió energètica a Catalunya, Girona (26/02/2010)

Per consultar els documents relacionats amb aquest seminari, accediu a "més informació".

»

Visite à la plante d'UNILAND (Vallcarca) (26/10/2009)

Pour consulter les documents relacionats avec cette journée accediu à "plus information"

»

Visit to the plant of UNILAND (Vallcarca) (26/10/2009)

to consult the documents related with this day access to "more information".

»

Visita a la planta de UNILAND (Vallcarca) (26/10/2009)

Para consultar los documentos relacionados con esta jornada accedéis a "más información".

»

Visita a la planta d'UNILAND (Vallcarca) (26/10/2009)

Per consultar els documents relacionats amb aquesta jornada accediu a "més informació".

»

Seconde seminari enveloppe énergie Un nouveau modèle productiu avec une autre énergie pour Lérida (18/9/2009)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari accediu à "plus information"

»

Second seminar on energy A nine productive model with another energy for Lleida (18/9/2009)

To consult the documents related with this seminar access to "more information"

»

Segundo seminario sobre energía Un nuevo modelo productivo con otra energía para Lleida (18/9/2009)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario accedéis a más información"

»

Segon seminari sobre energia Un nou model productiu amb una altra energia per a Lleida (18/9/2009)

Per consultar els documents relacionats amb aquest seminari accediu a "més informació"

»

1r Seminari confederal La gestion énergétique à Catalogne (05/06/2009)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari accediu à plus information

»

1r Confederal seminar The energetic management to Catalonia (05/06/2009)

To consult the documents related with this seminar access to More information

»

1r Seminario confederal La gestión energética en Cataluña (05/06/2009)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario accedéis a más información

»

1r Seminari confederal La gestió energètica a Catalunya (05/06/2009)

Per consultar els documents relacionats amb aquest seminari accediu a més informació

»

Journée enveloppe. Les impactes ambientals enveloppe le monde du travail (11/06/2008)

Pour consulter les documents relacionats avec cette journée accediu à. plus information

»

Day on The environmental impacts on the world of the work (11/06/2008)

For consult the documents related with this day access to more information

»

Jornada sobre Los impactos ambientales sobre el mundo del trabajo (11/06/2008)

Para consultar los documentos relacionados con esta jornada accedéis a más información

»

Jornada sobre Els impactes ambientals sobre el món del treball (11/06/2008)

Per a consultar els documents relacionats amb aquesta jornada accediu a més informació

»

Deuxième seminari confederal enveloppe La gestion de l'eau à Catalogne (05/06/08)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari accediu à plus information

»

Second confederal seminar envelope The management of the water to Catalonia (05/06/08)

To consult the documents related with this seminar access to More information

»

Segundo seminario confederal sobre La gestión del agua en Cataluña (05/06/08)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario accedéis a más información

»

Segon seminari confederal sobre La gestió de l'aigua a Catalunya (05/06/08)

Per a consultar els documents relacionats amb aquest seminari accediu a més informació

»

Seminari enveloppe. La gestion ambiental à la industrie chimie (21/05/2008 et 04/06/2008)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari accediu à. plus information

»

Seminar on The gestió environmental to the chemical industry (21/05/2008 and 04/06/2008)

For consult the documents related with this seminar access to more information

»

Seminario sobre La gestión ambiental a la industria química (21/05/2008 y 04/06/2008)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario accedéis a más información

»

Seminari sobre La gestió ambiental a la indústria química (21/05/2008 i 04/06/2008)

Per a consultar els documents relacionats amb aquest seminari accediu a més informació

»

Journée de déléguées et délégués du secteur eau (FSAP) (17/12/2007)

Pour consulter les documents relacionats avec cette journée accediu à plus information

»

Day of delegates and delegates of the sector water (FSAP) (17/12/2007)

To consult the documents related with this day access to More information

»

Jornada de delegadas y delegados del sector agua (FSAP) (17/12/2007)

Para consultar los documentos relacionados con esta jornada accedéis a más información

»

Jornada de delegades i delegats del sector aigua (FSAP) (17/12/2007)

Per a consultar els documents relacionats amb aquesta jornada accediu a més informació

»

Seminari enveloppe. L'accès des treballadors à la information ambiental de la entreprise (04/12/2007)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari accediu à. plus information

»

Seminar on The access of the workers to the environmental information of the company (04/12/2007)

For consult the documents related with this seminar access to more information

»

Seminario sobre El acceso de los trabajadores a la información ambiental de la empresa (04/12/2007)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario accedéis a más información

»

Seminari sobre L'accés dels treballadors a la informació ambiental de l'empresa (04/12/2007)

Per a consultar els documents relacionats amb aquest seminari accediu a més informació

»

Journée. Action sindical et environnement au Bas Llobregat (19/06/2007)

Pour consulter les documents relacionats avec cette journée accediu à. plus information

»

Day sindical Action and medium ambient to the Bass Llobregat (19/06/2007)

For consult the documents related with this day access to more information

»

Jornada Acción sindical y medi ambiente al Baix Llobregat (19/06/2007)

Para consultar los documentos relacionados con esta jornada accedéis a más información

»

Jornada Acció sindical i medi ambient al Baix Llobregat (19/06/2007)

Per a consultar els documents relacionats amb aquesta jornada accediu a més informació

»

Acte de célébration du Jour mondial de l'environnement à CCOO (05/06/2007)

Pour consulter les documents relacionats avec ce acte accediu à. plus information

»

Act of celebration of the world-wide Day of the medium ambient to CCOO (05/06/2007)

For consult the documents related with this act access to more information

»

Acto de celebración del Día mundial del medi ambiente a CCOO (05/06/2007)

Para consultar los documentos relacionados con este acto accedéis a más información

»

Acte de celebració del Dia mundial del medi ambient a CCOO (05/06/2007)

Per a consultar els documents relacionats amb aquest acte accediu a més informació

»

Journées. Projet Cadres (22/03/2007)

Pouvez accedir à la galerie fotogràfica clicant ici

»

Days Project Pictures (22/03/2007)

Can access to the photographic gallery clicant here.

»

Jornadas Proyecto Cuadres (22/03/2007)

Podéis acceder a la galería fotográfica clicant aquí.

»

Jornades Projecte Quadres (22/03/2007)

Podeu accedir a la galeria fotogràfica clicant aquí.

»

Séance enveloppe PCB's avec déléguées et délégués de CCOO du Bages et Berguedà (22/11/2006)

Pour consulter les documents relacionats avec cette séance accediu à. plus information

»

Session on PCB's with delegates and delegates of CCOO of the Bages and Berguedà (22/11/2006)

For consult the documents related with this session access to more information

»

Sesión sobre PCB's con delegadas y delegados de CCOO del Bages y Berguedà (22/11/2006)

Para consultar los documentos relacionados con esta sesión accedéis a más información

»

Sessió sobre PCB's amb delegades i delegats de CCOO del Bages i Berguedà (22/11/2006)

Per a consultar els documents relacionats amb aquesta sessió accediu a més informació

»

Seminari enveloppe Residus Industrielles aux installations de Grecat (21/09/2006)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari accediu à. plus information

»

Seminar on Industrial Waste to the installations of Grecat (21/09/2006)

For consult the documents related with this seminar access to more information

»

Seminario sobre Residuos Industriales a las instalaciones de Grecat (21/09/2006)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario accedéis a más información

»

Seminari sobre Residus Industrials a Grecat (21/09/2006)

Per a consultar els documents relacionats amb aquest seminari accediu a més informació

»

Approximation à l'environnement du delta du Llobregat en vélo (12/07/2006)

Pour consulter les documents relacionats avec cette journée accediu à. plus information

»

Approach to the surroundings of the delta of the Llobregat in bicycle (12/07/2006)

For consult the documents related with this day access to more information

»

Aproximación al entorno del delta del Llobregat en bicicleta (12/07/2006)

Para consultar los documentos relacionados con esta jornada accedéis a más información

»

Aproximació a l'entorn del delta del Llobregat en bicicleta (12/07/2006)

Per a consultar els documents relacionats amb aquesta jornada accediu a més informació

»

Réunions sur le syndicalisme et de l'environnement structurel (28/02/2006 du 07/03/2006 et le 13/03/2006)

Pour consulter les documents relatifs à ces réunions d'accéder à plus d'informations

»

Meetings on Trade Unionism and structural environment (02/28/2006, 07/03/2006 and 13/03/2006)

To view documents related to these meetings to access more information

»

Encuentros estructurales sobre Sindicalismo y medio ambiente (02/28/2006, 07/03/2006 y 13/03/2006)

Para consultar los documentos relacionados con estos encuentros acceder a más información

»

Trobades estructurals sobre Sindicalisme i medi ambient (28/02/2006, 07/03/2006 i 13/03/2006)

Per a consultar els documents relacionats amb aquestes trobades accediu a més informació

»

Journée enveloppe. La réduction du risque tòxic à la Industrie (27/05/2005)

Pour consulter les documents relacionats avec cette journée accediu à. plus information

»

Day on The reduction of the toxic risk to the Industry (27/05/2005)

For consult the documents related with this day access to more information

»

Jornada sobre La reducción del riesgo tóxico a la Industria (27/05/2005)

Para consultar los documentos relacionados con esta jornada accedéis a más información

»

Jornada sobre La reducció del risc tòxic a la Indústria (27/05/2005)

Per a consultar els documents relacionats amb aquesta jornada accediu a més informació

»

1r Seminari Confederal enveloppe. La gestion de residus à Catalogne (07/04/2005)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari accediu à. plus information

»

1r Confederal Seminar on The gestió of waste to Catalonia (07/04/2005)

For consult the documents related with this seminar access to more information

»

1r Seminario Confederal sobre La gestión de residuos en Catalunya (07/04/2005)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario accedéis a más información

»

1r Seminari Confederal sobre La gestió de residus a Catalunya (07/04/2005)

Per a consultar els documents relacionats amb aquest seminari accediu a més informació

»

1r Seminari Confederal enveloppe. La gestion de la eau à Catalogne (18/03/2005)

Pour consulter les documents relacionats avec ce seminari accediu à. plus information

»

1r Confederal Seminar on The gestió of the water to Catalonia (18/03/2005)

For consult the documents related with this seminar access to more information

»

1r Seminario Confederal sobre La gestión del agua en Catalunya (18/03/2005)

Para consultar los documentos relacionados con este seminario accedéis a más información

»

1r Seminari Confederal sobre La gestió de l'aigua a Catalunya (18/03/2005)

Per a consultar els documents relacionats amb aquest seminari accediu a més informació

»

Journée à la mobilité de qualité dans Lleida durable, sécuritaire et inclusif

Journée internationale de la santé au travail. 28 avril 2008

»

Day to quality mobility in Lleida sustainable, safe and inclusive

International Day for Occupational Health. April 28, 2008

»

Jornada para una movilidad de calidad en las Tierras de Lleida sostenible, segura e integradora

Día internacional de la Salud Laboral. 28 de abril de 2008

»

Jornada per a una mobilitat de qualitat a les Terres de Lleida sostenible, segura i integradora

Dia internacional de la Salut Laboral. 28 d'abril de 2008

»

Pas ferm! Jornada de mobilitat sostenible i segura a Lleida.

El passat 1 de desembre, Comissions Obreres de les Terres de Lleida fèiem una jornada sobre mobilitat sostenible i segura.


»

Pas ferm! Jornada de mobilitat sostenible i segura a Lleida.

El passat 1 de desembre, Comissions Obreres de les Terres de Lleida fèiem una jornada sobre mobilitat sostenible i segura.


»

Pas ferm! Jornada de mobilitat sostenible i segura a Lleida.

El passat 1 de desembre, Comissions Obreres de les Terres de Lleida fèiem una jornada sobre mobilitat sostenible i segura.


»

Pas ferm! Jornada de mobilitat sostenible i segura a Lleida.

El passat 1 de desembre, Comissions Obreres de les Terres de Lleida fèiem una jornada sobre mobilitat sostenible i segura.


»

© CCOO de Catalunya | Avís legal

Aquesta pàgina compleix els estàndards del World Wide Web Consortium (W3C) i és accessible per a persones discapacitades.

Codi XHTML 1.0 Transitional vàlid! CSS Vàlid! Nivell A de les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C-WAI