Valorem positivament l’aprovació de la Llei de la ciència i la reforma del RETA

Des de CCOO valorem positivament l’aprovació al Congrés de la Llei de la ciència i que s’hagi rebutjat l’esmena 76, aprovada al Senat, que perpetuava la temporalitat del personal de recerca. També considerem positiva l’aprovació, amb una àmplia majoria parlamentària del decret llei per posar en marxa el nou sistema de cotització i protecció de la Seguretat Social basat en els ingressos reals per als treballadors i treballadores enquadrats en el règim especial de treballadors autònoms. Valorem positivament els acords en el marc del diàleg social, que milloren el sistema de cotitzacions i compleixen amb les recomanacions del Pacte de Toledo, amb un acord que permetrà abordar la segona part, tot incrementant la recaptació del sistema de la Seguretat Social i millorant les condicions a l’accés a pensions de milions d’autònoms. Aquest decret llei neix comptant amb el suport de la totalitat dels interlocutors socials i organitzacions d’autònoms, i valora, una vegada més, la responsabilitat de les organitzacions socials i la utilitat del diàleg social. A més, redueix de manera rellevant l’enorme regressió que avui té el règim especial d’autònoms, on una part rellevant de les persones amb ingressos més elevats cotitzen per una base mínima i, al mateix temps, persones amb baixos ingressos han de cotitzar per quanties superiors a aquests.

Quant a la Llei de la ciència aprovada ahir, els canvis introduïts permeten un important avanç contra la precarietat en el sistema públic de recerca. El sindicat agraeix a tots els diputats i diputades que han optat per protegir els plens drets laborals del personal de la recerca. Entre ells, els diputats i diputades catalans del PSC, ERC, En Comú Podem, Ciutadans i CUP. Junts per Catalunya, en canvi, es torna a posicionar amb la dreta espanyola encapçalada pel PP, votant en contra de l’estabilitat laboral del personal investigador. Junts per Catalunya té clares les seves prioritats i prefereix assumir les tesis apocalíptiques del lobby que formen la conferència de rectors de les universitats espanyoles i algunes direccions dels centres d’excel·lència, a millorar els drets de les persones treballadores.

Des de CCOO valorem positivament la rectificació d’ERC i l’acord aconseguit finalment entre el Govern de l’Estat i ERC per millorar el finançament de les despeses estructurals dels centres de recerca, que permetrà augmentar el finançament dels costos de funcionament i elaborar una proposta de millora del sistema de finançament basal per als grups de recerca i d’excel·lència, mesures que han de tenir com a resultat la millora de la qualitat de la recerca, i que ha permès treure endavant la llei sense l’esmena del PP.

La ciència al nostre país necessita una estabilitat laboral més gran per a les persones que desenvolupen l’activitat investigadora, però també requereix un millor sistema de finançament públic que permeti mantenir estructures estables i sòlides. El Govern de la Generalitat té una oportunitat única de consolidar el model del sistema català de la investigació, augmentant la despesa dedicada a finançar la investigació científica a les universitats i centres de recerca catalans.