Signat el conveni de la sanitat privada

Els sindicats CCOO i UGT i les patronals ACES i UNIÓ signen l’XI conveni de la sanitat privada a Catalunya

Ahir, dia 1 de març de 2022, després d’un llarg procés de negociació, les dues patronals sanitàries, l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i Unió Catalana d’Hospitals (La Unió), i les dues representacions sindicals, Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors/es (UGT) van signar l’XI Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya.

Malgrat les diferències inicials existents, s’han prioritzat les millores en les condicions laborals i socials de les persones treballadores del sector sanitari que han demostrat la seva gran vàlua en la complexa situació provocada per la pandèmia de la Covid-19. El conveni beneficia a més de 25.000 professionals que treballen en el sector sanitari privat de Catalunya i la seva vigència és fins a desembre de 2022.

Principals acords del Conveni

▪ Increments de 0,9% per al 2020, de l’1,4% a partir del juliol de 2021 i del 3% per al 2022 sobre tots els conceptes salarials. A 31 de desembre de 2022 es portarà a terme un increment salarial del 0,5%.

▪ Millores de conceptes com els plusos de dissabtes, diumenges i festius; la carrera professional i el sistema d’incentivació.

▪ Millores de caire social i organitzatiu.

▪ Es garanteix que els increments pactats durant aquest conveni no s’absorbiran ni es compensaran segons els termes acordats. Malgrat el reconeixement públic i social de les persones treballadores del sector sanitari, aquest travessa altres dificultats, com l’esgotament i la manca de professionals. Aquest fet s’ha vist agreujat durant la pandèmia i està provocant una fuga de professionals ja sigui cap a altres entitats, amb millors condicions econòmiques o abandonament i canvis de professió. Les parts signants del Conveni creuen important millorar les condicions econòmiques de la prestació dels serveis assistencials per poder revertir-ho als professionals i seguir mantenint uns serveis sanitaris de màxima qualitat assistencial.

Cronologia de la negociació

El 20 de febrer de 2020 es va iniciar la negociació col·lectiva amb CCOO i UGT i donat l’estat d’alarma sanitària es va fer un exercici de responsabilitat i les parts van arribar a un acord parcial durant l’any 2020. Al febrer del 2021 es van reprendre les reunions en format telemàtic i, en la mesura que va ser possible, també de manera presencial. El 29 de desembre de 2021, després de 16 sessions de comissió negociadora, es va arribar a un preacord per al XI Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques amb vigència per als anys 2021 i 2022, que finalment no va ser ratificat. El 31 de gener de 2022, amb la finalització de la vigència del conveni col·lectiu, totes les parts es van emplaçar a celebrar un acte de mediació al Departament d’Empresa i Treball, que va acabar sense acord. El 14 de febrer de 2022, es va realitzar novament un acte de mediació on es va arribar a un acord que va ser ratificat pels òrgans de decisió de totes les parts signants del conveni.