Salut posa les bases per fer que els professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments

El Departament de Salut ha donat avui un pas important per tal que el
col·lectiu infermer pugui dispensar medicaments en l’àmbit de l’atenció
sanitària. Ho ha fet gràcies a la signatura, aquesta tarda, d’un conveni amb el
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els Col·legis
Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 

El document de base rubricat acorda crear una comissió de treball que
elabori una proposta de redacció per a regular la indicació, l’ús i la
autorització en la dispensació de medicaments i de productes sanitaris per part
dels professionals d’aquest àmbit sanitari. 

La proposta normativa que sorgeixi haurà de contenir aspectes com el fet
que els infermers puguin indicar, usar i dispensar de forma autònoma
medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris, mitjançant
la corresponent ordre de dispensació, així com també dispensar medicaments
subjectes a prescripció mèdica, en base a l’aplicació de guies de pràctica
clínica i assistencial i protocols d’actuació, d’elaboració conjunta entre les
organitzacions col·legials mèdiques i infermeres i validades per l’Agència de
Qualitat i Avaluació sanitàries de Catalunya (AQuAS). Per últim, la proposta
haurà de contemplar les característiques de l’ordre de dispensació i les
condicions de dispensació en les oficines de farmàcia i el lliurament de productes
sanitaris. 

Els signants destaquen el paper del col·lectiu d’infermeria en la direcció,
l’avaluació i la prestació de les cures en la seva activitat de promoció,
manteniment i recuperació de la salut, així com en la prevenció de malalties i
discapacitats. D’altra banda, també apunten que des de la modificació, l’any
2009, de la normativa de garanties i ús racional dels medicaments i productes
sanitaris, queda reconeguda de forma expressa la facultat de les infermeres per
a, de forma autònoma, indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments
no subjectes a prescripció mèdica i dels productes sanitaris, malgrat que a
Catalunya aquesta facultat encara no ha estat regulada. 

La comissió de treball, que haurà de presentar el redactat de regulació abans
del 31 de juliol, estarà formada per representants del Consell de les
Professions Sanitàries de Catalunya, del Consell de la Professió Infermera, del
mateix Departament de Salut, del Servei Català de la Salut (CatSalut), de
l’AQuAS, del Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya i dels Col·legis
Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 

Més autonomia en la gestió infermera

D’altra banda, també s’ha signat un segon conveni entre el Departament, el
CatSalut, l’Institut Català de la Salut (ICS) i les mateixes entitats
infermeres per millorar aspectes d’autonomia de gestió necessaris perquè
l’efectivitat i els avantatges d’aquesta siguin exercits i percebuts pels
professionals infermers. A més d’aquest objectiu principal, l’acord també haurà
de complir altres finalitats: 

– Avançar en millorar la participació efectiva dels professionals
infermers, tant de primària com dels hospitals, en la governança, gestió
clínica i decisions de les seves organitzacions a través dels òrgans de
participació.

 – En la primària, reconeixent el lideratge professional infermer,
dissenyar els procediments de participació per a l’elecció de l’equip directiu.
Pel que fa a l’àmbit hospitalari aquesta participació abastaria l’elecció dels
càrrecs de direcció. 

– Analitzar el conjunt de les estructures organitzatives de gestió i
clíniques per tal de millorar en la simplificació i la racionalització de
l’organització. 

La rúbrica de l’acord implicarà també la creació d’una comissió de treball
que aprofundirà en els objectius de l’acord i que, entre d’altres, estarà
formada per 12 professionals infermers, tant de l’assistència primària i
comunitària com de l’assistència especialitzada de l’ICS. La comissió es
reunirà setmanalment per presentar les seves propostes d’aquí a un mes,
aproximadament. 

Per últim, l’àmbit d’aplicació d’aquest acord serà, en una primera fase,
els centres de l’ICS de les àrees metropolitanes nord, sud i Barcelona ciutat,
amb voluntat d’estendre, a continuació, l’aplicació de les propostes a la resta
de centres de l’ICS. 

En la línia del Pla de Salut de Catalunya

Tots dos acords segueixen els principis que inspiren el Pla de Salut de
Catalunya, que explicita que el coneixement dels professionals clínics és bàsic
per a la planificació, gestió i millora del sistema. De fet, el pla considera
que aquest coneixement ha de guiar la transformació del sistema i passar a
tenir un rol prioritari establint esquemes de governança clínica i
participació.

A més, per la seva banda, l’ICS ha treballat i treballa en projectes de
millora de l’autonomia de gestió dels hospitals i CAP’s, mentre que el Consell
de la Professió Infermera i els Col·legis Professionals han elaborat documents
amb propostes per fomentar i desenvolupar la participació efectiva dels
professionals en les decisions assistencials i de gestió.