La FSS-CCOO lliura a Sanitat més de 15.000 signatures en suport a l’actualització de les funcions de zeladors i zeladores i el seu reconeixement com a personal sanitari

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) lliura al Ministeri de Sanitat més de 15.000 signatures per a exigir el reconeixement dels zeladors i zeladores com a personal sanitari en el Sistema Nacional de Salut (SNS), així com l’actualització de les seves funcions, que estan obsoletes en estar recollides en l’Estatut de Personal no sanitari de 1971.

15.000 signatures per la requalificació dels zeladors i zeladores.

La FSS-CCOO lliura a Sanitat més de 15.000 signatures en suport a l’actualització de les funcions de zeladors i zeladores i el seu reconeixement com a personal sanitari

Amb el lliurament d’aquestes més de 15.000 signatures, CCOO vol reivindicar la figura del zelador i zeladora com a part activa dels equips de treball sanitari.

Aquest sindicat exigeix al Ministeri de Sanitat l’actualització de les funcions d’aquest col·lectiu, ja que estan obsoletes amb l’Estatut de Personal no sanitari de 1971; tantmateix ha d’anar acompanyat de la creació del Títol de Formació Professional per al desenvolupament de les seves competències, imprescindibles dins del context de la Sanitat.

D’aquesta manera, la FSS-CCOO continua reivindicant que el col·lectiu de zeladors i zeladores s’enquadri de manera definitiva en el grup C2 de Classificació Professional, que Sanitat plasmi l’acord que aquesta organització ha signat amb l’Estat per a una Administració del Segle XXI, en el qual un dels seus punts acordats és la reclassificació del personal estatutari, segons la seva titulació acadèmica, tal com estableix l’article 76 del EBEP. Aquesta mesura suposaria enquadrar a zeladors i zeladores dins del nivell 2 de Qualificació Professional, portant la professió a ser considerada com a personal sanitari, evitant el menyspreu que es va fer cap a aquest col·lectiu durant la pandèmia, on se la va excloure, en un primer moment per a la utilització d’equips EPI, al no ser considerats personal d’alt risc .