CCOO, UGT i CSIF exigeixen al Ministeri que agilitzi la revisió i actualització de funcions de tots els col·lectius del SNS en la negociació per a actualitzar l’Estatut Marc

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitari de CCOO (FSS-CCOO), UGT Serveis Públics i CSIF han remès una carta a Celia Gómez González, directora general d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat on sol·liciten que la negociació que s’està duent a terme per a l’actualització de la Llei 55/2003 doni continuïtat a la Taula Tècnica per a la revisió i actualització de les funcions de tots els col·lectius professionals del Sistema Nacional de Salut, “sent acordat en una Disposició Transitòria la seva execució i la derogació definitiva dels Estatuts de 1966, 1971 i 1973, la qual cosa avançaria en la culminació de la negociació del canvi normatiu en l’esmentada Llei”.

En la seva carta, els sindicats han recordat que les funcions i normativa per la qual es regeixen tots aquests col·lectius, són preconstitucionals i anteriors a la Llei 55/2003 de l’Estatut Marc.

CCOO, UGT i CSIF assenyalen que en aquests més de 50 anys, l’avanç cientificotècnic quant al tractament i cures als pacients ha estat exponencial, com així, per tant, també ha estat exponencial l’augment de les competències, responsabilitats i funcions de totes aquestes categories professionals. “I ha estat encara major des de la publicació de l’Estatut Marc on emplaçava a l’actualització de les funcions pròpies dels professionals del Sistema Nacional de Salut.”

Les funcions de tots els col·lectius “no han estat revisades en cinquanta anys, a pesar que la pròpia Llei 55/2003 emplaçava a això amb la seva Disposició Derogatòria Única i amb la seva Disposició Transitòria Sisena”.

En la seva carta, CCOO, UGT i CSIF denuncien l’escàs avanç que s’ha produït en els diferents grups de treball que s’han creat amb aquesta intenció i que no han tingut cap avanç. Per tant reclamen que es deroguin les funcions establertes en els estatuts de 1966, 1971 i 1973 i es defineixin unes noves, més concordes a la realitat que viuen els professions del SNS, en la negociació de la reforma de l’Estatut Marc.