El treball amb fred pot tenir efectes negatius sobre la salut de les persones treballadores

El treball amb fred, tant en interiors com a l’aire lliure, pot tenir efectes negatius sobre la salut de les persones treballadores. La combinació dels factors de risc que suposa l’exposició a temperatures baixes, activitats de poca intensitat, humitats elevades i corrents d’aire forts pot ser una font d’incomoditat tèrmica, però també pot desencadenar conseqüències molt greus, com la hipotèrmia o la congelació.

El risc d’exposició al fred, en qualsevol cas requereix realitzar una avaluació específica del risc i implantar mesures preventives de caràcter tècnic i/o organitzatiu per protegir la salut de les persones treballadores.

Des de CCOO de Catalunya, hem elaborat la següent infografia per informar els nostres delegats i delegades de prevenció i la població treballadora en general respecte dels riscos i les mesures preventives que cal implementar en situacions d’estrès tèrmic per fred, i per dotar-los de la informació necessària per poder participar en la implementació i la millora de la gestió preventiva.

Quan la temperatura dels llocs de treball és igual o inferior a 10º C parlem d’estrès tèrmic per fred i requereix realitzar una avaluació específica del risc i implantar mesures preventives.

Infografia Estrés tèrmic per fred en el treball

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc