El comitè d’empresa de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús – Tortosa convoca una manifestació per reclamar el pagament dels complements de desenvolupament per objectius (DPO)

L’hospital de la Santa Creu a Jesús – Tortosa és un dels centres sociosanitaris més grans del territori català. Es tracta d’un centre proveïdor de l’ICS i tots els llits són d’utilització pública. Els professionals tenen d’aplicació el conveni del SISCAT. 

A l’hospital hi ha un unitat de convalescència, una de llarga estada, una unitat de cures pal·liatives, una de subaguts, UFIS, PADES, l’hospital de dia, el centre de dia, la residència assistida, les consultes d’AGI, l’unitat de nefrología, l’hemodiàlisi…

L’hospital es finança en una part de les aportacions de l’ICS pels serveis oferts i una aportació anual anomenada PIA (uns 5 milions d’euros). Aquesta PIA s’ha anat reduint aquests darrers anys. Tot i que han augmentat les aportacions pels serveis, mai no han arribat al que es cobrava amb el PIA.

En els darrers anys s’han pogut pagar les DPO en aportacions extres de l’ICS. Durant la pandèmia, l’hospital ha estat centre de referència COVID de les terres de l’Ebre. Els professionals han treballat al límit de les seves forces, posant en risc la seva salut i la dels seus familiars, com han fet la resta de sanitaris del país. L’any 2021 es van atendre pacients COVID, i es van alterar ritmes de feina i activitats de les diferents unitats. En aquest punt, direcció ens comentà que no va poder assolir l’equilibri pressupostari, per la falta d’ingressos per no poder fer tots els serveis.

La nostra reivindicació és per un millor finançament de l’hospital, ja que les últimes retallades en els serveis el fan inviable. Volem que se’ns paguin les DPO com marca l’acord parcial de la Comissió Negociadora del tercer conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el servei català de la salut (SISCAT).


A principis de març la gerència de l’hospital va dir que s’abonaria les DPO, i després de negar-se a la negociació, finalment ens diuen que no hi haurà aportació econòmica per pagar-nos. Des del comitè d’empresa, amb unitat sindical, s’han fet diverses mobilitzacions, però de moment no tenim informació ni sembla que la situació hagi de redreçar-se. Per això, el dia 13 de juny ens concentrem a les 16.30, al passeig del Riu (Xapla).