CCOO no comparteix la proposta de la consellera de Recerca i Universitats de crear un contracte laboral específic destinat al personal investigador

La consellera de Recerca i Universitats,  Gemma Geis, ha declarat als mitjans de comunicació que havien reclamat al Govern de l’Estat l’aprovació d’un reial decret llei per a la creació d’un “contracte indefinit mentre duri un projecte d’investigació” destinat al personal investigador.

Una vegada més el Govern de la Generalitat demostra el seu absolut menyspreu cap al diàleg social i la representació dels treballadors i treballadores, ja que aquest anunci es realitza sense cap mena de negociació prèvia amb els agents socials.

En aquests moment, més del 80 % del personal investigador es troba subjecte a un contracte d’obra o servei, i la consellera planteja un model per mantenir aquesta situació de precarietat. Pretén recuperar, per la porta de darrere i amb eufemismes, el contracte d’obra o servei recentment derogat mitjançant la reforma laboral, contra la qual van votar els dos partits que conformen l’actual Govern de la Generalitat. No permetrem que s’obri la porta al fet que, amb excepcionalitats no justificades, es vagi desvirtuant la reforma laboral.

Des de CCOO considerem que no és necessària aquesta modalitat de contracte. Allò adequat és el contracte indefinit i concorda amb els models de recerca implantats al nostre país, a través de línies de recerca completes que agrupen diferents projectes i que tenen durades de molt llarg recorregut, fins i tot de més de vint anys.

Per altra banda, tant la vigent Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, del 2011 com el projecte de reforma ja recullen un contracte predoctoral, més que suficient, de fins a tres anys i de fins a sis més en el postdoctoral.

Des de CCOO no veiem cap risc d’inseguretat jurídica ni “llimb legal” en el procés de transició dels contractes d’obra o servei cap als nous models de contractació. Recordem també a la consellera que la disposició transitòria tercera del Reial decret llei 32/2021 recull que els contractes per obra i servei determinat que estiguin vigents a les administracions públiques i als seus organismes públics el 31 de desembre del 2021, mantindran la seva vigència fins al compliment de la durada fixada d’acord amb la seva normativa d’aplicació. El límit màxim de tres anys (això és, fins al 31 de desembre del 2024) permet tenir ja la reforma de la Llei de ciència, que en recollirà la solució.

A més, la majoria de projectes que es puguin realitzar en aquest període estaran vinculats al Pla de recuperació, transformació i resiliència i altres fons de la Unió Europea. En aquests casos, i segons la disposició addicional 5a del reial decret llei, es permeten els contractes d’obra o servei pel temps necessari per a l’execució dels projectes esmentats.

Per tant, des de CCOO no compartim el plantejament realitzat per la consellera. Treballarem per fer que s’apliqui allò aprovat en la reforma laboral i perquè l’activitat legislativa en el camp de la investigació, tant a Catalunya com a l’Estat, reforci l’estabilitat professional del personal investigador, tant científic com tècnic.