CCOO exigeix a Escrivá que compleixi la promesa que va fer públicament d’iniciar els tràmits per a anticipar als 60 anys l’edat de jubilació del personal sanitari i sociosanitari

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO), organització sindical més representativa a nivell estatal en els sectors sanitari i sociosanitari, insta novament el ministre José Luis Escrivá al fet que s’iniciï el procediment per a establir coeficients reductors de l’edat de jubilació en aquests sectors, així com a procedir a les modificacions necessàries en la legislació de la Seguretat Social que permetin la jubilació parcial anticipada per al personal al servei de les administracions públiques, tal com contempla el ‘Acord marc per a una Administració Pública del Segle XXI’ signat per CCOO i el Govern d’Espanya al novembre de 2022.

CCOO recorda al ministre Escrivá que a principis de 2022 es va comprometre públicament a impulsar, abans que finalitzés el primer quadrimestre de 2022, la posada en marxa dels grups de treball que la FSS-CCOO li havia sol·licitat. Un compromís que contradiu amb les seves recents declaracions a un mitjà de comunicació, negant que el seu Departament estigui contemplant facilitar que els treballadors i les treballadores del sector sanitari tinguin més facilitats per a jubilar-se als 60 anys.

La FSS-CCOO registra una vegada més una carta dirigida al ministre José Luis Escrivá per a sol·licitar que s’iniciï l’estudi per a l’establiment de coeficients reductors de l’edat de jubilació en els sectors sanitari i sociosanitari. En tres ocasions anteriors –la primera d’elles en 2021- aquest sindicat ha remès un escrit al Ministeri per a sol·licitar de manera argumentada aquesta mesura, l’última d’elles al juny de 2022, acompanyada per més de 150.000 signatures de ciutadans i ciutadanes i de professionals dels sectors sanitari i sociosanitari, en suport a la reivindicació d’aquest sindicat d’anticipar als 60 anys l’edat de jubilació d’aquests treballadors i treballadores.

CCOO denuncia que ni el ministre Escrivá ni des del seu Ministeri s’ha donat resposta als requeriments d’aquest sindicat, que ostenta la major representativitat a nivell estatal en els sectors sanitari i sociosanitari. “El ministre José Luis Escrivá no dubte a manifestar-se a través dels mitjans de comunicació, en lloc de fer-ho en els àmbits de diàleg social i de negociació col·lectiva legalment establerts i amb els interlocutors que com CCOO estem legitimats per a això”, denúncia la FSS-CCOO.

De la mateixa manera, el secretari general de la FSS-CCOO, Humberto Muñoz, que a més és el coordinador de l’Àrea Pública Confederal de CCOO, recorda a José Luis Escrivá que el ‘Acord marc per a una Administració Pública del Segle XXI’, signat al novembre de 2022 per la Ministra d’Hisenda i Funció Pública, CCOO i UGT, i publicat en el BOE després de ser confirmat pel Consell de Ministres, recull el compromís de realitzar les modificacions legislatives que procedeixin, incloent les que afectin la legislació de la Seguretat Social, amb vista a fer possible i facilitar la jubilació parcial anticipada per als empleats i les empleades al servei de les administracions públiques, per la qual cosa urgeix donar compliment a tal acord i procedir a la negociació d’aquestes modificacions legislatives amb caràcter immediat.

Aquest sindicat recorda al senyor Escrivá en la seva carta que a principis de l’any 2022 es va comprometre públicament a impulsar, abans que finalitzés el primer quadrimestre de 2022, la posada en marxa dels grups de treball que des de la FSS-CCOO se li havia sol·licitat, “encara que en data d’avui el Ministeri no ha fet cap pas en aquest sentit, incomplint flagrantment la promesa que vostè va fer davant la ciutadania fa ara un any”. I el que és encara més greu per a aquest sindicat, recentment i de nou en declaracions als mitjans nega que el seu Departament estigui contemplant facilitar que els treballadors del sector sanitari tinguin més facilitats per a jubilar-se als 60 anys, remarcant que, per contra, el que s’ha fet és generar incentius per a metges de família i pediatres d’Atenció Primària perquè demorin la seva jubilació i simultanegin parcialment el cobrament de la pensió amb l’activitat laboral.

Per tot això, CCOO insta de nou el ministre Escrivá que, en compliment del compromès per ell mateix davant l’opinió pública, procedeixi perquè, conforme al Art.10 del RD 1698/2011, s’iniciï el procediment conduent a l’establiment de coeficients reductors per a rebaixar l’edat de jubilació, que permeti situar en 60 anys aquesta edat per als treballadors i treballadores enquadrats en els epígrafs 86, 87 i 88 (activitats sanitàries, assistència en establiments residencials i activitats de serveis socials sense allotjament), així com es procedeixi a efectuar les adaptacions legislatives necessàries per a donar compliment als compromisos adquirits pel seu Govern en el ‘Acord marc per a una Administració Pública del Segle XXI’ per a facilitar la jubilació parcial anticipada per als empleats i les empleades al servei de les administracions públiques.

Aquest sindicat no cessarà en la seva reivindicació i si l’Administració persisteix en la seva actitud de negació del diàleg, continuarà convocant mobilitzacions tant del personal dels sectors sanitari i sociosanitari com a mobilitzacions de caràcter social en suport d’aquests col·lectius.