CCOO denuncia el patiment de residents i professionals a l’Hospital Benito Menni de Sant Boi per la manca de climatització adequada

El sindicat exigeix mesures urgents davant l’onada de calor

El Complex Assistencial en Salut Mental de Sant Boi de Llobregat (Germanes Hospitalàries Benito Menni) viu una situació extrema cada estiu, a causa del mal funcionament dels sistemes de refrigeració o, en alguns casos, de la manca d’aire condicionat. Aquest any ja s’ha patit una onada de calor extrema, però aquesta setmana se n’està travessant una altra, amb previsió d’arribar a temperatures al voltant dels 40 ºC.

Hi ha unitats assistencials on no hi ha aparells d’aire condicionat a totes les sales. En alguns casos no n’hi ha als passadissos i d’altres no n’hi ha a les habitacions del usuaris i usuàries, als offices, vestuaris, etc. Fins i tot alguns d’aquests aparells estan espatllats, i, tot i que l’empresa ha realitzat algunes reparacions, la seva antiguitat no permet generar una climatització adequada als passadissos i, molt menys, a les habitacions. De vegades ni tan sols es realitzen reparacions, sinó que els aparells romanen sense funcionar. En el cas d’un menjador, amb capacitat per a quaranta persones, l’empresa ha col·locat dos dispositius portàtils, que resulten del tot insuficients per mantenir una temperatura adequada.

En algunes unitats on hi ha instal·lació només a les habitacions i zones comunes, els aparells no funcionen adequadament a les habitacions, i als passadissos la temperatura ambiental continua sent molt alta. Els mesuraments realitzats per representants de CCOO a algunes habitacions i al menjador mostren temperatures per sobre dels 27 °C i 29 ºC.

En altres casos, sí que hi ha aparells d’aire condicionat a totes les sales de les unitats, però no hi ha possibilitat de regular la temperatura de manera adequada, passant del fred intens a la calor intensa quan s’intenta canviar de temperatura, perquè el sistema de regulació no funciona. Als despatxos assistencials hi ha climatització, però la temperatura tampoc no es pot regular correctament.

Aquesta situació de manca de climatització incompleix allò disposat a lanormativa vigent, concretament a la Norma UNE 100713, relativa a les instal·lacions d’aire en hospitals, i que “té fonamentació a l’objecte de protegir els pacients i el personal que treballa als hospitals”.

En aquest sentit, un gran volum d’usuaris i professionals dia rere dia estan sotmesos a elevades temperatures. La tipologia d’aquests pacients inclou persones grans i joves dependents, malalts mentals, malalts terminals, pacients enllitats per diverses causes i pacients amb descompensació física i/o mental. És evident que la seva situació clínica es pot veure agreujada a causa d’aquestes condicions ambientals tan dolentes, ja que es tracta de pacients pluripatològics.

Els i les professionals també són víctimes d’aquestes circumstàncies, i estan obligats a treballar en condiciones inadequades de Seguretat i Salut. Hem de tenir en compte que en algunes unitats es realitzen tasques amb residents que impliquen un important esforç físic (dependents i grans dependents), la qual cosa genera un gran esgotament que resulta encara més insuportable si afegim aquestes elevades temperatures. Fins i tot a vegades pot ser necessari que els professionals hagin de fer servir Equips de Protecció Individual per atendre residents amb COVID-19 (bates de plàstic, pantalles facials, capells…), la qual cosa fa més penós l’esforç físic i mental que han de realitzar.

En nombroses ocasions CCOO ha demanat a l’empresa que prengui mesures per complir la normativa vigent per resoldre aquesta greu situació. La seva resposta ha estat que les actuacions estaven pressupostades i que es farien, però això no ha estat així.

Com que la situació que vivim no pot continuar, el sindicat ha interposat una denúncia davant de la Inspecció de Treball.  És clar que dintre de les prioritats de la direcció d’aquest centre assistencial no es troba la de complir la normativa en aquesta matèria, fent les inversions que contribueixin a minimitzar en la mesura del possible el patiment de residents i professionals a les seves instal·lacions. Cal recordar que Germanes Hospitalàries Benito Menni té milions d’euros de beneficis cada any.

CCOO exigeix que la direcció del centre sociosanitari Benito Menni posi fi a la falta de climatització a l’hospital, i que garanteixi les condicions mínimes exigibles per tal que residents i professionals disposin d’unes condicions ambientals adequades.