CCOO, CSIF i UGT exigeixen a Sanitat i Educació l’actualització de les funcions de les TCAIS i el seu reconeixement com a Tècniques Especialistes

Exigeixen a Sanitat i Educació l’actualització i revisió del títol de Tècnica en Cures Auxiliars d’Infermeria, tant en el seu currículum com en les seves funcions.

CCOO, CSIF i UGT reivindiquen que des del Ministeri d’Educació i Formació Professional es revisi la categoria de TCAI, sent ja l’única sanitària que queda com a Tècnic Mitjà, així com que es culmini la revisió de les competències per a valoració i pujada a Tècnic Especialista si així es determina després d’estudi.

En la seva carta, els sindicats celebren que des del Ministeri d’Educació, previ informe del Consell General de la Formació Professional i del Consell Escolar de l’Estat, es modifiquin i actualitzin quatre títols de Formació Professional de la branca sanitària: Tècnic/a en Emergències Sanitàries, Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia, Tècnic/a Superior en Audiologia Protètica i Tècnic/a Superior en Pròtesis Dentals. No obstant això, denuncien que la categoria de TCAI no hagi estat objecte d’aquesta actualització quan les funcions que aquests i aquestes professionals desenvolupen no es corresponen amb les competències que venen portant a efecte en l’actualitat en la Sanitat, tant pública com privada; i és que el desenvolupament professional de les TCAI no s’ha vist reflectit en l’adequació formativa.

CCOO, CSIF i UGT sol·liciten que:

  • El Ministeri de Sanitat culmini els treballs d’actualització de funcions de la categories del SNS.
  • El Ministeri d’Educació i Formació Professional, previ informe del Consell General de la Formació Professional i del Consell Escolar de l’Estat, revisi la categoria de TCAI, sent ja l’única sanitària que queda com a Tècnic Mitjà.
  • Es culmini la revisió de les competències per a valoració i pujada a Tècnic Especialista, si així es determina després d’estudi.
  • Segons es compromet en el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, en l’article 33 defineix el Catàleg de Títols de Formació Professional, i indica que el Ministeri d’Educació i Formació Professional mantindrà actualitzat permanentment aquest Catàleg.

Llegiu les cartes adreçades a la Ministra d’educació i formació Professional i al Ministre de Sanitat