Campanya sobre els riscos laborals en les residències per gent gran: “Drogodependències, Residències per gent gran”

Avui ha tingut lloc la trobada virtual organitzada per secretaria confederal de Salut Laboral i la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO “Els teus drets, la millor medicina”, ha abordat les condicions laborals de treballadors i treballadores de residències i l’elevat ús de fàrmacs al qual es veuen obligades aquestes treballadores per a suportar el ritme de treball.


És important assenyalar el treball que des de aquesta federació s’ha abordat per a eliminar i prevenir els riscos als quals el sector de l’atenció a la dependència està exposat. Un sector ocupat per un 85% de dones on les majors prevalences de problemes de salut són referides a problemes musculoesquelètics i altres de naturalesa psicològica, que tenen la seva base en postures forçades, manipulació de càrregues i bipedestació que es tradueix en dolors d’esquena, coll, braços, etc. D’altra banda, els ritmes de treball, exigències i condicions de contractació propicien patologies psicològiques, que s’inicien amb l’ansietat i s’instal·len en la depressió. Tals condicions són terreny adobat per a l’automedicació.Les persones participants han pogut constatar que la pandèmia ha colpejat fortament als centres per a persones majors i les seves condicions laborals i la seva salut van empitjorar durant l’any passat.
L’anàlisi dels riscos ergonòmics i psicosocials ens ha permès situar la prevenció en el centre del debat de les condicions laborals, la millora psicofísica de la salut dels treballadors i treballadores del sector és possible si adaptem els llocs a les treballadores i no a l’inrevés.

Durant la trobada hem aprofundit en el concepte de droga i les seves diferents classificacions, a fi d’identificar els danys que causen en l’organisme. A més, no podíem deixar d’intervenir en els aspectes legals, la vigilància de la salut i les contingències professionals. L’acció sindical en els centres de treball ha de possibilitar-nos abordar aquesta problemàtica per a aconseguir ocupacions més saludables.


Des de CCOO venim apostem per la prevenció del consum de drogues en l’àmbit laboral mitjançant una política estable que afavoreixi la promoció de la salut en el treball la qual és aconsellada per les nostres Administracions a través de l’Estratègia Nacional sobre Addiccions i el Pla d’Acció que desenvolupa aquesta estratègia, per això intervenim directament en aquells sectors laborals amb major exposició.


Veure Cartell Programa Drogodependència Residencias gent gran, Barcelona.pdf


Consultar Guia: Guia delegats residències .pdf