VISIBILITAT LÈSBICA PER TRENCAR EL SILENCI

El 26 d’abril CCOO de Catalunya tornem a commemo-rar el Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica, una data important per al col·lectiu de ones lesbianes en què es pretén visibilitzar i reclamar el paper que els correspon a l’espai públic i exigir la plena igualtat de drets.